Lediga tjänster

 • Marketing Coordinator
 • Aarsleff Ground Engineering AB
 • Sverige och Norge
 • Läs mer Stäng
 • Ansök

Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 7000 medarbetare och har en omsättning på 18,5 miljarder kronor. I Sverige representeras Aarsleff gruppen av ledande specialister inom marina konstruktioner, schaktfri ledningsförnyelse, grundläggning och spårarbeten och har etablerade kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Halmstad. Antalet anställda ökar och idag är vi ca 250 svenska medarbetare, Den gemensamma kulturen bygger på engagemang och professionalitet i alla delar av verksamheten. 

Aarsleff Ground Engineering AB in Sweden is currently looking for an engaged and dedicated

Marknadskoordinator/Marketing Coordinator

This is a great opportunity to work within the construction sector in a role where you will develop and deliver effective marketing plans in line with the organization’s strategic aims to raise the profile and enhance the reputation of our company and services.

Main responsibilities

The Marketing Coordinator manages the day to day marketing activities for Aarsleff Ground Engineering and Centrum Pile in Sweden, and Aarsleff Ground Engineering in Norway.

The goal of the marketing coordinator is to develop and execute the plans and activities to accomplish brand awareness and increased sales opportunities for the companies and their products and services. The marketing coordinator should stay informed about the market, industry trends, and the competitive landscape to ensure that all marketing efforts serve to achieve immediate and long-term business goals.  Strong presentation and communication skills are considered core skills for this position, and a good grasp of the English language is essential – both written and verbal.

Job tasks

 • Work with the Group Marketing Manager to develop and implement the marketing plan for the business, in line with company goals.
 • Work with the Group Marketing Manager to develop SMART marketing objectives for Aarsleff Ground Engineering in Sweden, Centrum Pile in Sweden and Aarsleff Ground Engineering in Norway, in line with company goals.
 • Support and teach the different units in their organisations to make sure that all units raise their marketing level.
 • Be the ‘Champion User’ for AssetBank. Specifically:
 • Upload marketing content
 • Ensure Assets are up-to-date
 • Publish news in a timely manner
 • Provide training to staff when necessary
 • Build and manage a rich content strategy that attracts a qualified audience to your owned properties
 • Build and manage the company’s social media profiles and presence, including Facebook, Twitter, LinkedIn, and additional channels that may be deemed relevant.
 • Overall responsibility for securing high-quality photography and video from construction sites.
 • Together with the HR manager develop and enhance the company’s employer brand
 • Implement an internal communications strategy for the company, keeping employees informed of company developments in a timely manner.
 • Enhance customer advocacy and increasing loyalty and retention as an outcome.
 • Manage and improve organic search engine performance (SEO) and goal setting based on clickthrough rates, traffic, and conversions.
 • Implementing an SEO strategy in line with overall marketing/business objectives
 • Identify key opportunities for advertising (traditional and digital) and implement advertising strategy as appropriate.
 • Measure and optimise on any paid Ad marketing using vendor-specific dashboards, Google Analytics, and marketing analytics reports.
 • Update spreadsheets, databases and inventories with statistical, financial and non-financial information.
 • Managing the production of merchandise, promotional material and marketing literature to augment the company’s presence in the market
 • Review changes to the market, consumer trends and the activities of competitors, adjusting marketing strategies and promotional campaigns when necessary.
 • Establish a sustainable, strategic approach to PR based on adding value to media outlets and event managers.
 • Assist in the organisation of promotional events, exhibitions and learning seminars, attending when required to facilitate their success.
 • Create and maintain metrics reports on key marketing and sales activities, effectiveness, and business impact.
 • Ensure brand consistency and alignment of all marketing activities.
 • Participate at the Group Status Marketing Meeting once a month via Video and attend the Group Marketing Meeting once a year in person.
 • Coordinate information and content for the quarterly Aarsleff GE newsletter and One Company magazine.

Your background

We are looking for a person with a university degree in Marketing and Communication. To be successful in this position you need to have a few years of experience in digital marketing, communications and content creation. The successful candidate will possess excellent interpersonal skills for achieving both internal and external marketing goals.

Application

Please send your application and CV using the the form here on our website. Closing date for applications is August 12th.

For more information, please contact
Johanna Sandberg
HR-manager

+46 768- 301 325

johs@aarsleff.com

 • Projektledare
 • Aarsleff Ground Engineering AB
 • Göteborg
 • Läs mer Stäng
 • Ansök

Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 7000 medarbetare och har en omsättning på 18,5 miljarder kronor. I Sverige representeras Aarsleff gruppen av ledande specialister inom marina konstruktioner, schaktfri ledningsförnyelse, grundläggning och spårarbeten och har etablerade kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Umeå och Halmstad. Antalet anställda ökar och idag är vi ca 250 svenska medarbetare, Den gemensamma kulturen bygger på engagemang och professionalitet i alla delar av verksamheten. 

Vi söker dig som letar efter spännande utmaningar och vill ha ett fritt arbete med stort eget ansvar.

Till Ground Engineerings verksamhet i Göteborg söker vi nu:

Projektledare

Huvudsakliga ansvarsområden

Som Projektledare har du det yttersta ansvaret för ett projekts genomförande med hänsyn till ekonomi och arbetsmiljö från mottagandet av vunnet projekt till dess att projektet är slutreglerat. Projektledaren har ett aktivt och uppsökande förhållningssätt mot kunder och agerar professionellt och affärsorienterat i kundrelationen. I rollen ingår att tillsammans med produktionscheferna planera framdrift i projekten för att nå optimal resursanvändning.

Arbetsuppgifter

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:

 • Delta aktivt i kalkylarbete tillsammans med anbudsledare både före, under och efter projektets genomförande
 • Ha kunskap om projektets ekonomiska ramar, förväntat utfall samt gällande projektavtal
 • Driva projektet inom företagets fastlagda ramar, regler och policys.
 • Leda, driva och fördela arbetet inom projektet
 • Delta i projektgenomgångar tillsammans med kund – svara, informera och driva uppkomna frågeställningar
 • Tillse god arbetsmiljö och trivsel både internt och externa på arbetsplatsen
 • Genomföra utvecklingssamtal med delar av yrkespersonal i samråd med Produktionschefer
 • Säkerställa att tillbud och olyckor registreras och att ev åtgärder verkställs inom ansvarsområdet
 • Ansvara för att inhämta och hantera/fakturera avvikelser, ÄTA och övriga ev. kontraktsmässiga regleringar
 • Genomföra inköp inom projektets budgetramar
 • På månadsbasis göra en aktiv värdering (Progress Report) av respektive projekts ekonomiska status samt löpande rapportera ekonomiskt utfall till arbetschef.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen som Projektledare önskar vi att du har ett par års erfarenhet från liknande tjänst inom bygg- eller fastighetsbranschen. Som person är du självgående och initiativrik och har en god förståelse och kunskap inom projektekonomi. Vi söker dig som har förmågan att bygga upp och vårda långsiktiga relationer med såväl kunder som kollegor. Du trivs med att ta ett stort eget ansvar för att, på ett analytiskt och strukturerat arbetssätt, bidra till verksamhetsområdets fortsatta lönsamhet och utveckling.

Vi ser gärna att du har högskoleutbildning alt. utbildning från relevant yrkeshögskola.

Ansökan

Skicka din ansökan via ansökningsformuläret. Märk ansökan med Projektledare och ort. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan! Vårt rekryteringsarbete startar V.32.

För mer information kontakta
Johanna Sandberg
HR-chef

+46 768- 301 325

johs@aarsleff.com

 • Affärsområdeschef Fastighet
 • Aarsleff Rörtenik AB
 • Kungsängen
 • Läs mer Stäng
 • Ansök

Rekrytering av ny Affärsområdeschef Fastighet

Verksamheten är i behov av en ny och stark nyckelfunktion i bolaget. Framtidsarbetet har inletts där man under en tvåårsperiod kommer arbeta för att skapa en tydligare affärsprocess samt en ny organisation. Till kontoret i Kungsängen rekryterar vi därför en engagerad och affärsdriven person till tjänsten som Affärsområdeschef Fastighet. I rollen ingår att fortsätta utveckla verksamheten samt att vara en ledningsfunktion där framtidssatsningen för Aarsleff Rörteknik ska förvaltas och utvecklas.

Verksamhetsbeskrivning Affärsområde Fastighet Sverige

Affärsområdet är starkt specialiserat. Verksamheten omfattar förnyelse av ledningar(relining) i eller i anslutning till byggnader. Våra kundkategorier är professionella större fastighetsförvaltare, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar samt entreprenörer. Vår arbetsprocess är organiserad i en aktiv försäljningsavdelning, en anbud- och kalkylgrupp samt en produktionsavdelning. I vår produktion använder vi specialiserade enheter utrustade med egenutvecklad teknik.

Huvudsakliga ansvarsområden

Som Affärsområdeschef Fastighet är du ansvarig för verksamhetsutveckling och fortsatt ökad lönsamheten inom ditt ansvarsområde. Ledarskapet är en central och viktig del av rollen med ett fullt personalansvar för ett team om 10 tjänstemän som rapporterar direkt till dig. Rollen som Affärsområdeschef innebär ett fullt resultat-och budgetansvar vilket ställer krav på en god ekonomisk förståelse och en hög grad av affärsmässighet där du etablerar ekonomiska avtal med kunder/ underentreprenörer utifrån ett lönsamt perspektiv. Rapportering sker till VD Stefan Indahl.

Arbetsuppgifter            

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:

 • Ansvara för samtliga aktiviteter samt tillhörande planer inom affärsområde Fastighet
 • Optimera affärsområdets lönsamhet i alla skeden
 • Upprätta prognoser, affärsplaner samt budget
 • Aktivt medverkande till företagets positionering inom pågående branscharbeten
 • Leda och utveckla medarbetare samt kommunicera övergripande mål och strategier i organisationen och implementerar detta i affärsområdets dagliga arbete
 • Koordinera affärsområdets strategier och mål med koncernens övriga bolag
 • Bygga och upprätthålla goda kundrelationer och samarbeten.
 • Stärka bolagets varumärke genom aktivt nätverkande

Utbildning

Vi ser gärna att personen har en universitets/högskoleexamen inom marknadsföring, ekonomi eller teknik.

Erfarenhet och kunskap

För att lyckas i rollen som Affärsområdeschef önskar vi att personen har en erfarenhet från ledande befattningar sedan tidigare, gärna inom bygg- eller fastighetsbranschen. Vi efterfrågar en hög ekonomisk kunskap då rollen innefattar affärsmässighet, resultat- och budgetansvar. Det är en stor fördel om personen har erfarenhet av att arbeta med tillväxt och förändringsprocesser sedan tidigare.

Sammanfattningsvis efterfrågar vi:

 • God ledarskapsförmåga
 • God ekonomisk förståelse
 •  Strategisk förmåga; kunna analysera, planera och organisera
 •  Affärsmässighet med ett marknadsmässigt driv
 •  God förhandlingsvana
 •  God kommunikativ förmåga

Personliga egenskaper

Aarsleff Rörtekniks nya Affärsområdeschef är en engagerad och tydlig ledare med förmågan att motivera och utveckla människor till att nå uppsatta mål. Han eller hon är en strateg med ett affärsmässigt driv som bidrar till att skapa lönsamma och effektiva projekt inom organisationen. Personen är kommunikativ och lyhörd och skapar goda relationer med såväl kunder som interna medarbetare. Han eller hon trivs med att ta ett stort eget ansvar för att, på ett analytiskt och strukturerat arbetssätt, bidra till verksamhetsområdets fortsatta lönsamhet och utveckling.

Ansökan

Vi på A-Search intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Ellinor Dam 070-8468856, ellinor.dam@asearch.se.

Välkommen att skicka in din ansökan!

Ellinor Dam 070-8468856

ellinor.dam@asearch.se

 

 • Rörinspektör
 • Aarsleff Rörteknik AB
 • Stockholm och Göteborg
 • Läs mer Stäng
 • Ansök

Detta erbjuder vi dig

Vi på Aarsleff erbjuder en bra atmosfär och en bra organisation med goda värderingar – vilket gör att vi har många nöjda och stolta medarbetare. Vi bygger mycket av vår verksamhet på tilltro och frihet under ansvar viket vi alla värderar högt. Alla har en stark vilja att lyckas och det finns mycket stor kunskap hos våra medarbetare som tar hand om varandra på ett föredömligt sätt. Internutbildningen sker i dom olika team som sammansätts. De olika uppdragen har stora variationer i form av uppdrag eller lokalisation då vi finns över hela Sverige som arbetsfält, du kommer att vara i ett team på två till tre personer.

Om rollen och arbetsuppgifter

Som rörinspektör på Aarsleff kommer du att få en viktig roll i verksamheten där du kommer att ansvara för dina tilldelade projekt samt styra och skapa förutsättningar för ett framgångsrikt resultat. I huvudsak är projekten inriktade på renovering av spill- och dagvattensystem i kommunal regi men ibland förekommer även projekt inom industri.

Du ansvarar för att våra säkerhets- och kvalitetsrutiner följs och att arbetsmiljön säkerställs enligt gällande lagstiftning och att projektets arbetsmiljöplan följs. I din yrkesroll så är planering, statusbedömning, ritningshantering och kundfokus viktigt för att projektet skall nå sitt mål. Du arbetar självständigt och samarbetar med övriga medarbetare samt UE i projekten. Teamet tillsammans har ett ansvarar för att driva projektteamet mot gemensamma mål samt ansvar för produktion, ekonomi och UE.

 • Förbereda, besiktiga och statusbedöma ledningar som skall renoveras, främst för servisledningar så vår Hattenhet når sina produktionsmål.
 • Optimera planeringen i projekten.
 • Styra UE.
 • Dokumentera avvikelser.
 • Ansvar för material med mera.
 • Ansvar för service av bil och maskiner.

Vi söker dig som

Är praktiskt lagd, självständig, engagerad, flexibel och anpassningsbar då stor geografi påverkar arbetet. Som person är du noggrann och drivande. Du är ansvarsfull och kommer vara vårt ansikte utåt. Rollen kräver också goda administrativa kunskaper. Det är av stor vikt att du har förmågan att överblicka helheten och är duktig på att planera, organisera och prioritera projekt. En del utbildning sker internt enligt ett utbildningsprogram, vissa utbildningar sker också externt, till exempel trafikutbildningar.

 • B-körkort är ett krav
 • C-körkort är nödvändigt i arbetet då det är ett tungt fordon som enheten är byggd på.
 • VAV P93 är nödvändigt i arbetet
 • CE-körkort är meriterande
 • Maskinkunskaper är meriterande

Mer om tjänsten

Anställning: tillsvidareanställning på heltid.

Placering: utgång från Kungsängen Stockholm (huvudkontoret) eller i Gunnilse (regionkontor).

Arbetsfältet: varierar med projekt över hela Sverige. Resor och övernattningar är en stor del av ditt arbete då ditt arbetsområde blir hela Sverige.

Tillträde: anställning omgående.

Kollektivavtal: avtal med Seko finns.

Övrigt: medlemmar: i STVF.

För mer information eller ansökan, kontakta:

Om tjänsten avser Stockholm
Regionansvarig Stockholm tommie.jensen@aarsleff.se / 070-941 34 12

Om tjänsten avser Göteborg
Regionansvarig Göteborg anders.karlsson@aarsleff.se / 070-941 34 44

Eller kontakta produktionsansvarig
lars.benzeriane@aarsleff.se

 • Installatörer för ledningsrenovering i Mark
 • Aarsleff Rörteknik AB
 • Göteborg och Stockholm
 • Läs mer Stäng
 • Ansök

Vi på Aarsleff söker installatörer för arbete med ledningsförnyelse i mark

Som installatör hos oss kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att bestå av ledningsrenovering i mark och du kommer att vara en viktig del i den dagliga produktionen. I tjänsten kommer du att utgå ifrån kontoret i Göteborg eller Stockholm och ha hela Sverige som arbetsfält, vilket innebär en mycket omväxlande och spännande arbetsmiljö. Arbetslaget består av 2-4 personer som arbetar i en tätt sammansvetsad konstellation i olika typer av uppdrag.

Vi söker därför dig som är praktiskt lagd, självständig, engagerad och flexibel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är en driven person som ständigt strävar efter att utvecklas och bli bättre.

Kompetenskrav:

 • Gymnasieutbildning
 • Tidigare erfarenhet av infodring är meriterande
 • B-körkort och C-körkort är meriterande
 • Maskinkunskaper är meriterande
 • Viss datorvana, Officepaketet

Några saker som våra medarbetare uppskattar med Aarsleff är den härliga atmosfären, en bra organisation med goda värderingar och en stark vilja att lyckas – vilket också gör att vi har många engagerade och stolta medarbetare.
Välkommen med din ansökan.

Om Aarsleff

Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 6500 medarbetare och har en omsättning på 15,5 miljarder kronor. I Sverige representeras Aarsleff-gruppen av ledande specialister inom schaktfri ledningsförnyelse, grundläggning och spårarbeten.

Aarsleff Rörteknik AB ingår i den internationella gruppen Aarsleff Pipe Technologies med fast etablerade verksamheter i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Holland, Ryssland & Balticum. Gemensamt förfogar vi över en stor maskinpark för relining och delar erfarenheter kring olika tekniker. Vi har en egen fabrik i Århus Danmark som producerar och designar all liner efter vår beställning.

För mer information, kontakta:

Region sydväst:
 Anders Karlsson
+46 709-413 444
anders.karlsson@aarsleff.se

Region nordöst:
Tommie Jensen
+46 709-413 412
Tommie.jensen@aarsleff.se

 

 • Platschef till Stockholm
 • Aarleff Rörteknik AB
 • Stockholm
 • Läs mer Stäng
 • Ansök

Platschef
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är en driven, engagerad person och god lagspelare som trivs med att arbeta i en tempostyrd arbetsmiljö. Du motiveras av att utveckla och förbättra verksamheten samt av att uppnå goda resultat och som ledare delegerar och coachar du dina teammedlemmar i entreprenaderna. Som arbetsledare styr och leder du den dagliga produktionen i projektet och skapar förutsättningar för ett framgångsrikt resultat. Du ansvarar för att planera, leda och fördela det dagliga arbetet för ditt eller flera arbetslag med allt vad det innebär. Du kommer ha täta kontakter med kollegor i andra delar av bolaget, underentreprenörer, våra beställare och leverantörer. Vana av att arbeta mot deadlines vilket gör att du är prestationsorienterad och målinriktad.
Vårt arbetssätt innebär en omedelbar närhet till produktionen med kontinuerlig återkoppling på framtagna tekniska lösningar och vi erbjuder varierande arbetsuppgifter med hög frihetsgrad.

Vi söker dig som har en motsvarande erfarenhet av byggbranschen alternativt byggteknisk högskoleutbildning eller yrkeshögskola. Då en stor del av arbetet består av att samordna och planera utgår vi från att du är en strukturerad och lösningsorienterad person. Ekonomisk styrning är en viktig del i arbetet, därmed är det meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet av området. I en koordinerande roll ser vi att du är strukturerad och har en förmåga att hålla ihop projekt.
För att trivas i rollen tycker du om att leda och skapa goda resultat tillsammans med människor.

Tjänsten utgår från vårt regionkontor i Kungsängen, resor till andra projekt inom hela regionen är en del av verksamheten då vi täcker en stor geografisk yta. Övernattningar förekommer.
B-körkort (tjänstebil, produktionsbil)

Denna rekrytering sker helt genom Aarsleffs försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.

För mer information kontakta
Lars Benzeriane
Produktionschef
+46 709-413 405
lars.benzeriane@aarsleff.se

 

 • Projektledare
 • Aarsleff Ground Engineering AB
 • Stockholm
 • Läs mer Stäng
 • Ansök

Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 7000 medarbetare och har en omsättning på 18,5 miljarder kronor. I Sverige representeras Aarsleff gruppen av ledande specialister inom marina konstruktioner, schaktfri ledningsförnyelse, grundläggning och spårarbeten och har etablerade kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Umeå och Halmstad. Antalet anställda ökar och idag är vi ca 250 svenska medarbetare, Den gemensamma kulturen bygger på engagemang och professionalitet i alla delar av verksamheten. 

Vi söker dig som letar efter spännande utmaningar och vill ha ett fritt arbete med stort eget ansvar.

Till Ground Engineerings verksamhet i Stockholm söker vi nu:

Projektledare

Huvudsakliga ansvarsområden

Som Projektledare har du det yttersta ansvaret för ett projekts genomförande med hänsyn till ekonomi och arbetsmiljö från mottagandet av vunnet projekt till dess att projektet är slutreglerat. Projektledaren har ett aktivt och uppsökande förhållningssätt mot kunder och agerar professionellt och affärsorienterat i kundrelationen. I rollen ingår att tillsammans med produktionscheferna planera framdrift i projekten för att nå optimal resursanvändning.

Arbetsuppgifter

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:

 • Delta aktivt i kalkylarbete tillsammans med anbudsledare både före, under och efter projektets genomförande
 • Ha kunskap om projektets ekonomiska ramar, förväntat utfall samt gällande projektavtal
 • Driva projektet inom företagets fastlagda ramar, regler och policys.
 • Leda, driva och fördela arbetet inom projektet
 • Delta i projektgenomgångar tillsammans med kund – svara, informera och driva uppkomna frågeställningar
 • Tillse god arbetsmiljö och trivsel både internt och externa på arbetsplatsen
 • Genomföra utvecklingssamtal med delar av yrkespersonal i samråd med Produktionschefer
 • Säkerställa att tillbud och olyckor registreras och att ev åtgärder verkställs inom ansvarsområdet
 • Ansvara för att inhämta och hantera/fakturera avvikelser, ÄTA och övriga ev. kontraktsmässiga regleringar
 • Genomföra inköp inom projektets budgetramar
 • På månadsbasis göra en aktiv värdering (Progress Report) av respektive projekts ekonomiska status samt löpande rapportera ekonomiskt utfall till arbetschef.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen som Projektledare önskar vi att du har ett par års erfarenhet från liknande tjänst inom bygg- eller fastighetsbranschen. Som person är du självgående och initiativrik och har en god förståelse och kunskap inom projektekonomi. Vi söker dig som har förmågan att bygga upp och vårda långsiktiga relationer med såväl kunder som kollegor. Du trivs med att ta ett stort eget ansvar för att, på ett analytiskt och strukturerat arbetssätt, bidra till verksamhetsområdets fortsatta lönsamhet och utveckling.

Vi ser gärna att du har högskoleutbildning alt. utbildning från relevant yrkeshögskola.

Ansökan

Skicka din ansökan via ansökningsformuläret. Märk ansökan med Projektledare och ort. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Välkommen med din ansökan! Vårt rekryteringsarbete startar V.32.

För mer information kontakta
Johanna Sandberg
HR-chef

+46 768- 301 325

johs@aarsleff.com

Skicka in en spontanansökan

Finns det inga lediga jobb för dig just nu – skicka gärna in en spontanansökan!

Spontanansökan Rörteknik Spontanansökan Ground Engineering