– SYSTERBOLAG MED SAMMA ANDA –

AARSLEFF I SVERIGE

Aarsleff-koncernen finns representerad med flera starka varumärken på den svenska marknaden med verksamheter inom grundläggning, schaktfri ledningsförnyelse, relining i fastighet, spårarbeten, betongpålar, betongfundament och marin anläggning.

SAMVERKAN ÖVER AFFÄRSOMRÅDEN

Vi försöker alltid finna synergier som uppstår naturligt mellan våra verksamheter. Varje bolag inom Aarsleff-koncernen har omfattande expertis inom sitt segment och kan leverera kompletta helhetslösningar. Med representation på flera orter kan vi erbjuda våra tjänster över hela landet.

För mer information om varje bolag, gå in på respektive webbplats:

HÅLLBARHET

Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår negativa påverkan på miljön. För oss på Aarsleff är ett aktivt hållbarhetsarbete grundläggande för en fortsatt sund affärsutveckling.

Vi står bakom byggbranschens Färdplan 2045 och arbetar enligt en övergripande hållbarhetsstrategi som har sin grund i FN:s globala mål.

Alla inom Aarsleff är med och bidrar oavsett roll i verksamheten. För oss är engagemang och ansvar viktigt. Tillsammans fokuserar vi på att utveckla och förbättra vårt arbetssätt i vår strävan att uppnå en hållbar verksamhet.

Våra medarbetare ska känna sig stolta över att arbeta i ett företag med hållbarhet i fokus.

Genom att fokusera
på funktion maximerar
vi kundnyttan.
Aarsleff Pipe Technologies
Specialistkunnande till sjöss AARSLEFF GROUND ENGINEERING Med Aarsleffs egenutvecklade metoder blir vi tids- och kostnadseffektiva, håller nere störningarna och minimerar koldioxidutsläppen. Aarsleff Pipe Technologies Världens första
batteridrivna pålkran
AARSLEFF GROUND ENGINEERING

VART FINNS VI

JOBBA HOS OSS

Aarsleff i Sverige har etablerade kontor i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Västerås. och Örnsköldsvik. Antalet anställda växer och vi är idag cirka 300 medarbetare. Den gemensamma kulturen bygger på engagemang och professionalitet i alla delar av verksamheten.

Vi söker dig som letar efter ett tryggt företag med god sammanhållning. Aarsleff erbjuder en organisation med mycket goda värderingar vilket gör att vi har många stolta och engagerade medarbetare. Vill du bli en del av oss? Klicka på länken till respektive bolag nedan för att se vilka tjänster som finns lediga just nu.

VILL DU KONTAKTA OSS?

Klicka på respektive företag för kontaktuppgifter.

Aarsleff Ground Engineering AB
Aarsleff Pipe Technologies AB

JAG VILL BLI KONTAKTAD

Förnamn
E-post
Efternamn
Telefonnummer
Företag
Meddelande

OM AARSLEFF

Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av närmare 9 000 engagerade medarbetare och har en omsättning på över 30,6 miljarder SEK.

En industriell entreprenör

Aarsleff i Sverige består av Aarsleff Ground Engineering AB, Aarsleff Pipe Technologies AB, Aarsleff Rail AB och Centrum Pile AB. Bolagen har ca 300 anställda med kontor etablerade i Göteborg, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm, Västerås och Örnsköldsvik. De samlade verksamheterna har framgång i respektive område och stor utvecklingspotential i att ytterligare tillvarata synergieffekter.

Aarsleff är experter inom verksamhetsområdena marina konstruktioner, spårarbeten, grundläggning, schaktfri ledningsförnyelse i mark och relining i fastigheter. Specialistkompetens är en nyckelfaktor som även omfattar egen tillverkning av betongpålar och flexibla foder vid högeffektiva anläggningar. Aarsleffs egen tillverkning säkerställer material leveranser av högsta kvalitet till egen entreprenadverksamhet inom respektive verksamhetsområde. Centrum Pile säljer inte bara till Aarsleffs bolag, de är en egen verksamhet som servar den nordiska marknaden.

Koncernstyrkor

Inom koncernen fokuserar vi på att integrera spetskompetenserna inom de olika verksamheterna. Aarsleff besitter därmed en projektledningskapacitet som möjliggör ett utökat kundåtagande där våra specialistkompetenser är nyckelfaktorer för en kvalitativ och kostnadseffektiv slutprodukt. Den gemensamma kulturen bygger på engagemang och professionalitet i alla delar av verksamheten. Vill du veta mer om Aarsleff koncernen? Läs mer på aarsleff.com

GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen GDPR för alla medborgare inom EU. Förenklat innebär det ett uppdaterat regelverk för hur vi hanterar personuppgifter som exempelvis e-postadress och telefonnummer. Den här lagändringen välkomnas av Aarsleff och vi har i och med detta uppdaterat vår integritetspolicy för att på ett tydligt sätt förklara vilka uppgifter som finns sparade hos oss och vad de faktiskt används till.

Har du ytterligare frågor kring hur vi hanterar arbetet kring GDPR? Kontakta oss skriftligen till: Aarsleff Pipe Technologies AB, Äsperedsgatan 9, 424 57 Gunnilse, Att.: HR-chef Johanna Sandberg