13 december, 2016 -

Rörteknik

Uppskattad Teknikturné

Turnén med Teknikdagarna har varit mycket uppskattad bland deltagarna. Här samlas yrkesfolk, specialister och kollegor med samma verklighet och samma problem för att ta del av det senaste inom ledningsunderhåll och förnyelse. Här knyts nya band mellan kollegor, nätverk som kan vara avgörande i en stund då man behöver diskutera ett akut problem eller en åtgärd. Arrangörer av Teknikdagarna var: Svapipe AB, Aarsleff Rörteknik AB, Skandinavia VA-teknik AB och VA-utveckling AB.

– Vi möter samma typ av problem oavsett vilken kommun vi verkar i och det här är bra tillfällen att träffa kollegor från andra kommuner. Det knyts kontakter som man sedan utbyter erfarenheter med, berättar en av deltagarna Niclas Melander, enhetschef inom Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva).

– Teknikdagarna är verkligen ett bra tillfälle att få ta del av det senaste, menar Ulrika Larsson specialist och uppdragsledare på Vatten & Miljöbyrån i Luleå. Nu fick vi information om det senaste inom schaktfri förnyelse, förebyggande underhåll och om VA-banken. Genom hela programmet löpte en röd tråd som gjorde det väldigt intressant.

Rune Larsen, VA-ingenjör i Trosa kommun instämmer också i lovorden över Teknikdagarna.
– Utvecklingen går ju så fort. Vi har i Trosa arbetat med schaktfritt i många år men det är alltid värdefullt att få ta del av nyheter om teknik och material. Viktigt också på sådana här träffar är att få möta kollegor och utbyta erfarenheter, alla har vi ju samma problem och vi måste ju inte uppfinna hjulet två gånger.

Niclas Melander i Örnsköldsvik berättar: – På Teknikdagen i Ö-vik var vi ca 40 personer från kommunerna runt omkring. En intressant del på mötet var informationen om underhållsmetoder på både vatten-spillvattenledningar, men även hur vi kan spåra felkopplingar mellan dag- och spillvatten. Den schaktfria tekniken utvecklas hela tiden och detta är ett bra sätt att uppdatera sig.

– Roligt att få upp ett så här bra arrangemang hit till norra Sverige. Nästa gång blir vi ännu fler och då ökar ju också våra samlade erfarenheter, sammanfattar Ulrika Larsson i Luleå.

– Jättebra möte, högsta betyg åt Teknikdagarna, menar Rune Larsen, Trosa kommun.

– Tack vare turnéformen fångas deltagare upp över hela landet och vi får ett stort nätverk där erfarenheter kan delas. Mycket bra! avslutar Niclas Melander i Ö-vik.

Bild teknikdagarna