12 november, 2019 -

Rörteknik

Teknikforum del 2 – Aarsleffs homogena foder

Att renovera spillvatten- och dagvattenledningar behöver inte vara en krävande process. Aarsleff har utvecklat en egen innovativ och schaktfri teknik med flexibla foder som förs in i befintliga och skadade ledningar utan att man behöver gräva upp hela marken (schakta). I den här delen av Aarsleffs Teknikforum tittar vi närmare på vårt egenutvecklade polyesterfoder – Aarsleffs homogena foder.

Så går installation med vatten till:

Så går installation med ånga till:

Aarsleffs homogena foder möjliggör renovering av långa sträckor i ett och samma moment
Vårt homogena foder tillverkas av hartsimpregnerad syrafast polyester och framställs i dimensioner från 150-2100 millimeter med varierande godstjocklekar från 4,5 millimeter, vilket gör att långa sträckor kan renoveras i ett och samma moment.

Infodring sker vanligtvis helt utan schakt och lämpar sig väl för olika ledningstyper
Till exempel spill- och dagvattenledningar. Det mjuka fodret vrängs in i den defekta ledningen med hjälp av tryckluft eller vattentryck. Fodret letar sig fram genom ledningen och kan passera vinklar på upp till nittio grader. Infodring med ånga är lämpligt i miljöer där varsamhet och hänsyn till omgivningen är extra viktigt.

Läs även: Teknikforum del 1 – Aarsleff G-Liner 

Visste du att?
100 meter förnyat rör med Aarsleffs flexibla foder istället för att gräva besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg. Detta eftersom att schaktfri förnyelse med Aarsleffs flexibla foder innebär att dag- och spillvattenledningar kan renoveras utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp. Det minskar även störningarna för omgivningen – ett bra val för dig och miljön. De nya ledningarna får en förväntad livslängd på 100 år.

Läs mer om ett ledningsförnyelseprojekt i Norrköpings kommun där vi använde oss av Aarsleffs homogena foder här!

VILL DU VETA MER? KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING!