7 maj, 2019 -

Rörteknik

Teknikforum del 1 – Aarsleffs G-Liner

Att renovera självfalls- och industriledningar behöver inte vara en krävande process. Aarsleffs egenutvecklade flexibla foder gör det möjligt att på ett effektivt sätt förnya ledningar i marken utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp. I den här delen av Teknikforum tittar vi närmare på vårt glasfiberarmerade foder.

Aarsleffs G-Liner är ett glasfiberarmerat flexibelt foder som är särskilt konstruerat för schaktfri renovering av självfallsledningar. Det impregnerade fodret härdas med UV-ljus och expanderar under installationen så att det sluter tätt mot det befintliga röret. Allt råmaterial levereras av speciellt utvalda leverantörer till vår ISO-certifierade fabrik i Århus. Sedan specialtillverkar och kvalitetsgranskar vi fodren inför varje enskild installation.

Så går installationen till:

Passar:

 • Dagvattenledningar
 • Spillvattenledningar
 • Industriledningar

Egenskaper:

 • Tillverkat av glasfiber
 • Expanderar under installationen
 • Sluter tätt mot det befintliga röret

Dimensioner:

 • 180 till 1200 millimeter

Godstjocklek:

 • 4 till 12 millimeter

Längd:

 • Upp till 220 meter

Installationsmetod:

 • Tryckluft
 • Ljushärdning

 

Läs mer om när vi använde oss av G-Liner i ett ledningsförnyelseprojekt i Haninge kommun, här!

 

Vill du veta mer, kontakta oss!