7 juni, 2019 -

Rörteknik

Den senaste tekniken inom relining med flexibelt foder – Teknikdagen 2019

Utvecklingen går framåt – och vi vill bjuda in dig till en teknikträff med fokus på den absolut senaste tekniken inom relining med flexibelt foder.

Renoveringsbehoven i fastigheter ökar snabbt. Åldern på installationerna i miljonprogrammets fastigheter överskrider i många fall den tekniska livslängden. För att minska kostnader, miljöbelastning och tidsåtgång finns etablerade och säkra metoder.

Reliningtekniken har utvecklats mycket sedan den introducerades, men det krävs en leverantör som vet hur man gör och som har referenser från många år tillbaka.

Välkommen till Teknikdagen 2019

En träff där vi visar upp hur man på ett effektivt och säkert sätt kan renovera ledningar i bottenplattan, invändiga takavvattningar och stammar. Du kan vänta dig visningar och en rad olika demonstrationer av våra enheter samt lunch och förfriskningar!

När: Fredag 6 september 2019

Tid: Klockan. 11.00-13.00

Var: Symmetrivägen 29, Brunna

Anmäl dig: o.s.a. till jonas.eklund@aarsleff.se senast den 23 augusti