30 oktober, 2018 -

Rörteknik

Kungälvs kommun kom tillrätta med källaröversvämningar

Under hösten 2014 stod Kungälvs kommun inför stora problem med gamla och uttjänta avloppsledningar i ett par av sina boendeområden. Kommunen var i stort behov av att ta ett strategiskt grepp kring frågan, en åtgärd för helheten. En snabb, effektiv och långsiktigt hållbar lösning gjorde till slut att Kungälvs kommun och Aarsleff inledde ett samarbete för att komma till rätta med situationen.

Problem med uttjänta ledningar är något som många kommuner tampas med. De flesta är förmodligen överens om att det skulle vara lönsamt att genomföra övergripande översyn och planera insatser för att proaktivt lösa problematiken. Kungälvs kommun insåg vikten av detta för ett par år sedan och idag arbetar de aktivt med att minska tillskottsvatten. Annelie Svensson och Magnus Lidberg arbetar som VA-ingenjörer på Kungälvs kommun och var med och drev projektet.

“Relining är en oerhört effektiv metod. Vi har tidigare varit med om andra projekt som har tagit flera år att slutföra. De boende fick stå ut med störande oljud, framkomlighetssvårigheter, damm och smuts, vilket i sin tur ledde till klagomål och missnöje. Den här gången kunde vi undvika klagomål och renoveringarna har varit mycket tidseffektiva”, säger Annelie Svensson, VA-ingenjör på Kungälvs kommun.

Kungälvs kommuns film från projektet:

I detta case kan du läsa om:

  • Översvämningar i Komarken
  • Behov av att ta ett strategiskt grepp kring frågan
  • Områdesrenovering med relining löste situationen
  • Stora vinster för både invånarna och kommunen
  • Analyser av flödesmätningar av tillskottsvatten i spillvattenledningen innan och efter ledningsrenoveringen

 

Läs mer här: Så kom Kungälvs kommun tillrätta med källaröversvämningar