18 december, 2017 -

Rörteknik

Renovering i radhusområdet Tenoren i Kälvesta.

Vinst att renovera både dagvatten och avlopp samtidigt

Ett antal stopp i samlingsledningen hade drabbat radhusområdet Tenoren i Kälvesta i västra Stockholm. Efter att samtidigt ha hört om hur problem uppstått i andra områden byggda samma år, beslöt sig samfälligheten för att förekomma ett verkligt akut läge. Tenoren omfattar 65 fastigheter, Småa-hus byggda 1968. Styrelsen hämtade in information och referenser om tänkbara tekniker och entreprenörer för en åtgärd. Vad hade andra för erfarenheter?

Tidigt i den här processen fick man kontakt med Aarsleff. Efter mer än ett år av kunskapsinsamlande och referenser, skrevs avtal. Det fysiska arbetet påbörjades i maj 2017.

Man insåg att det var en vinst att renovera både dagvatten- och avloppsledningar samtidigt, då installatörerna fanns på plats. De delar av stuprören som gick ned under mark var i dåligt skick, och måste också åtgärdas för att undvika problem.

Projektet delades in i A-veckor och B-veckor. Under A-veckan gjordes förberedelsen för en grupp av hus. Papp lades ut på golven, rör frilades och man gjorde övrigt förberedande arbete. Under A-veckan var vattnet och avloppen fortfarande igång. Under B-veckan stängdes vattnet av och från måndag till fredag fick inte avloppet användas. Alternativen för familjerna var att skaffa en s.k. skogstoa (på egen bekostnad), använda den dusch- och toavagn som ställdes upp på området, eller helt enkelt resa bort en vecka. När B-veckan i den första gruppen påbörjades, startade A-veckan i nästa husgrupp, och så uppstod ett rullande schema.

Styrelsens hemsida, www.tenoren.nu, var ett viktigt verktyg för att hålla de boende informerade under tiden. Här kunde alla detaljer beskrivas, viktiga tidpunkter noteras och frågor besvaras.
På grund av projektets omfattning hade föreningen två ansvariga från styrelsen; Malin Stare Lins, och Magnus Aldrin. Det är många bollar att hålla i luften, och bra att dela på ansvaret. Efter arbetet genomfördes en enkät bland fastighetsägarna, om både styrelsens och Aarsleffs hantering. Den gav totalbetyget 4,45 av 5 möjliga. En stor anledning till det goda resultatet var föreningens höga informationsnivå, och professionellt och bra samarbete från Aarsleffs sida, menar Magnus Aldrin och Malin Stare Lins.