5 juni, 2018 -

Rörteknik

Här pågår renovering av 250 serviser i Sverige

Vi är i full gång med servisrenoveringar i stora delar av landet. Under tio veckor framöver kommer vi att renovera cirka 250 serviser i nordöstra Sverige, därefter fortsätter vi med ungefär lika många i sydvästra delen av landet. Att renovera hundratals serviser kan låta som ett mycket omfattande arbete, men tack vare metoder som bygger på flexibla foder går det att effektivisera arbetet utan att hela gator, trädgårdar och tomtmark behöver grävas upp – små ingrepp som gör stor nytta. Med hjälp av flexibla foder är det möjligt att renovera servisledningar så att de blir som nya igen, hela vägen från gatan in till huset, vilket medför stora vinster ur både ett miljö- och kostnadsperspektiv. Forskningsresultat visar att man kan förvänta sig ett hållbart resultat, i över 100 år. I detta, och i alla våra projekt, fokuserar vi alltid på att effektivisera arbetet för att skapa nyttoeffekter för alla inblandade, omgivningen såväl som för vår miljö.

Läs mer om ledningsrenovering
Läs mer om servisrenovering

Vill du veta mer om servisrenoveringar, kontakta oss.

Nordöst
Daniel Eriksson 0709-413 420, daniel.eriksson@aarsleff.se
Thomas Månsson 0709-413 411, thomas.mansson@aarsleff.se

Sydväst
Henrik Svensson 0709-413 447, henrik.svensson@aarsleff.se
Cennet Petersson 0709-413 441, cennet.petersson@aarsleff.se