Schaktfri ledningsförnyelse, Vegastaden

Ny stadsdel i Haninge

Vegastaden är en helt ny stadsdel intill ett vackert naturreservat i Haninge kommun. Den nya stadsdelen håller på att byggas vid en ny pendeltågsstation och när området är klart kommer det att finnas plats för cirka 10 000 boende, åtskilliga arbetsplatser och övrig kommunal service. I samband med utbyggnaden av Vegastaden har också en upprustning av de befintliga försörjningssystemen skett, vilket bland annat inkluderade ett omfattade infodringsprojekt av 264 meter spillvattenledning i dimension 1000 millimeter. Aarsleff Rörteknik AB utförde infodringen genom installation av Aarsleffs flexibla foder med en G-liner som härdades med UV-ljus.

Projektnamn: Vegastaden
Byggherre: Haninge kommun
Beställare: JVAB
Projekttyp: Ledningsförnyelse med flexibelt foder
Byggtid: Fyra dagar

Aarsleff schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder