Spontning – Masugnsdammen, Nävekvarn

Spontning för dammsäkerhetshöjande åtgärder

Centralt i Nävekvarn, Nyköpings kommun, finns Masugnsdammen, som ursprungligen härrör från tiden då det började bedrivas järnhantering i Nävekvarn. Dammen regleras med luckor som är sammanbyggda med Industrivägens bro över Näveån och som kräver daglig tillsyn. Luckorna och bron är i dåligt skick och behöver förnyas. Samtidigt vill Nyköpings kommun skapa förutsättningar för framtida fiskvandring.

Aarsleff har för SM Entreprenad AB ufört spontningsarbetet med 54m dubbad och tätad spont, bakåtförankring med GEWI-stag.