Spontning – Brf Brandstationen, Linköping

Spontning

I Linköping uppför JM AB bostäder på den gamla brandstationstomten. Placering vid Stångåns strand och med promenadstråk och gångbro över till citykärnan.

Aarsleff har utfört spontningsarbetet med temporär AZ-spont med bakåtförankring i berg samt ca 1000 st stålpålar typ RR.