Schaktfri servisrenovering i Värnamo

Serviser

Värnamo kommun har under många år arbetat med att förnya sitt ledningsnät på de sträckor som varit i behov av detta. Under hösten 2015 samlade kommunen ihop de sträckor som Aarsleff genom åren har renoverat med hjälp av flexibla foder. Som en del av detta ville kommunen sedan även renovera serviserna schaktfritt. Totalt rörde det sig om cirka 100 stycken servisledningar, vilket ställde stora krav på planering och samordning. Metoden som användes var Aarsleffs ”hattprofil”. Aarsleff ansvarade för att projektet utfördes från start till mål, med mycket gott resultat. Totalt installerades 95 stycken hattprofiler.

Projektnamn: Hattar Värnamo
Byggherre: Värnamo Kommun
Beställare: Värnamo Kommun
Projekttyp: Ramavtal, Servisrenovering med flexibelt foder
Byggtid: 2016

Aarsleff Rörteknik schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder hattprofil