Schaktfri brunnsrenovering – Haninge kommun

Schaktfri brunnsrenovering med Aarsleffs flexibla foder är en effektiv metod som gör att man inte behöver gräva upp och byta ut utslitna brunnar. Hösten 2020 var Haninge kommun i stort behov av brunnsrenovering i ett av kommunens tätbebyggda bostadsområden och kommunen valde schaktfri brunnsrenovering för att slippa gräva och minimera störningar för omgivningen. Idag är brunnarna som nya igen.

Beställare: Haninge kommun
Utmaning: Betongbrunnar angripna av svavelväte
Åtgärd: Schaktfri brunnsrenovering med Aarsleffs flexibla foder som härdas med UV-ljus
Vinster jämfört med traditionella metoder: minimering av tidsåtgång, kostnader och koldioxidutsläpp

– Vi har samarbetat med Aarsleff i många år och valde schaktfri brunnsrenovering för att slippa gräva. Det går snabbt och smidigt jämfört med traditionell schakt. Flera brunnar var i det här fallet svåra att komma åt eftersom de ligger mitt i ett bostadsområde. Vissa brunnar var också knepigt byggda men det löste Aarsleff genom att skräddarsy fodret. Vi fick ett material som är resistent mot svavelväte och vi slipper det stora efterarbetet med att asfaltera.

Joakim Gustavsson,VA-ingenjör på Haninge kommun

Läs mer här!