Relining med flexibla foder – Utskogens samfällighetsförening

Genom att välja relining med Aarsleffs flexibla foder är det möjligt att hålla nere störningar för de boende. Små ingrepp kan lösa stora problem. Tillsammans med Utskogens samfällighetsförening förnyade vi rören i 236 fastigheter – utan att alla husgrunder, trädgårdar och gångvägar i området behövde grävas upp.

Beställare: Utskogens samfällighetsförening
Utmaning: 
utslitna rör
Åtgärd: r
elining med Aarsleffs flexibla foder
Vinster jämfört med traditionella metoder: 
minimering av tidsåtgång, kostnader och störningar

– Relining med flexibla foder är oerhört smidigt. Det enda som de boende märker av är att man byter ett rensrör och en golvbrunn, resten ser de inte ens. Jag har jobbat med Aarsleff innan och visste att de var proffsiga. De vann upphandlingen för att de erbjöd bäst pris och bäst personal – varje gång vi besiktigar rören får vi beröm. De har aldrig varit så hela och hala som de är nu.

Olle Bruer, byggledare Utskogens samfällighetsförening

Läs mer här!