Relining med flexibla foder – Såningsmannens samfällighetsförening

Efter en omfattande vattenläcka insåg Såningsmannens samfällighetsförening att de behövde vidta åtgärder för att komma tillrätta med utslitna rör i sitt radhusområde. Ganska snart visade det sig att situationen var ännu mer allvarlig än vad de hade trott. Tillsammans löste Aarsleff och Såningsmannen problemet med hjälp av relining, vilket gjorde det möjligt att hålla nere tidsåtgång, kostnader och störningar för de boende under projektets gång.

Beställare: Såningsmannens samfällighetsförening
Typ av fastighet: Radhus
Antal fastigheter: 49
Utmaning: Utslitna rör och kraftig vattenläcka
Åtgärd: Relining med flexibla foder
Tidsåtgång: 11 veckor
Vinster jämfört med traditionella metoder:
Reducering av tidsåtgång, kostnadsbesparingar, minskade störningar för de boende och minskad miljöpåverkan

Totalt sett berördes varje radhuslänga av insatser som pågick i cirka två och en halv vecka och hela projektet kunde avslutas efter bara 11 veckor, enligt tidsplan. Tack vare effektiva metoder kunde man hålla nere störningarna för de boende på en betydligt lägre nivå än om man hade valt att gräva upp alla rör. De effektiva insatserna bidrog också till att man kunde hålla nere kostnaderna och minska miljöbelastningen. Om föreningen inte hade valt relining hade projektet kunnat pågå i upp till flera år. Idag är föreningens rör som nya igen, med en förväntad livslängd på minst 50 år.

– När vi övertygades om livslängden på Aarsleffs flexibla foder och såg tjockleken och stabiliteten på materialet, kände vi oss trygga i att ett arbete som utförts med hjälp av relining förmodligen kommer att hålla åtminstone lika länge som om vi hade bilat upp marken och bytt ut alla rör. De nya rören ligger dessutom skyddade i de gamla rören.
Jonas Eriksson, ordförande Såningsmannens samfällighetsförening

Läs mer om hur Såningsmannens samfällighetsförening kom tillrätta med översvämningar

Aarsleff relining Såningsmannens samfällighetsförening