Relining med flexibla foder – bostadsrättsföreningen Kungsängsliljan

Bostadsrättsföreningen Kungsängsliljan i Västerås hade länge kämpat med utslitna rör innan de fick upp ögonen för relining. Vid det laget hade ett akut stopp i samlingsledningen uppstått. Relining räddade situationen och rören i de 322 lägenheterna färdigställdes på mindre än en dag per lägenhet. Idag slipper föreningen att tampas med läckande rör och spillvattnet går direkt till reningsverket istället för att läcka ut i marken. Stora vinster för både föreningen och samhället i stort.

Beställare: brf Kungsängsliljan
Fastighetstyp: lägenhetshus
Utmaning: Utslitna rör och akut stopp i samlingsledningen
Åtgärd: Relining med Aarsleffs flexibla foder och LED-utrustning
Tidsåtgång: 8 månader, mindre än en dag per lägenhet
Vinster jämfört med traditionella metoder: Reducering av tidsåtgång, kostnader, störningar och miljöpåverkan

Läs mer om hur bostadsrättsföreningen Kungsängsliljan kom tillrätta med utslitna rör.

Aarsleff - relining räddade akut situation för 322 lägenheter