Relining för Karlstad kommun

Stora dimensioner

Som en del av Karlstad kommuns förnyelsearbete av stadens ledningsnät sommaren 2016 infodrades bland annat 294 meter spillvattenledning i Norra Allén. Dimensionen var 600 millimeter som mitt på sträckan ändrade dimension till 600×900 millimeter, en så kallad ”äggledning”. Aarsleff Rörteknik AB utförde infodringen med Aarsleffs flexibla foder, SF-liner. Installationen utfördes med tekniken vattenpelare och värmehärdning.

Projektnamn: Norra Allén, Norrstrand
Byggherre: Karlstad kommun
Beställare: Teknik och fastighetsförvaltningen
Projekttyp: Ledningsförnyelse med flexibelt foder
Byggtid: Fem dagar

Aarsleff Rörteknik relining med flexibla foder