Grundläggning – Munksjöstaden, Jönköping

Aarsleff Grundläggning utför grundläggningsarbeten för en ny stadsdel i Jönköping. Under de senaste åren har vi tillsammans med Holst Entreprenad i Jönköping haft ett gynnsamt samarbete och utfört ett par projekt i Jönköping. Just nu är vi i full gång med pålning för Munksjöstaden. Munksjöstaden är en ny stadsdel som byggs i Jönköping med bostäder och kontor, väster om Munksjön. Sjön ligger mitt inne i Jönköping och tidigare har området nyttjats av Munksjö pappersbruk. Vi påbörjade arbetet med den första etappen av fem i slutet av 2014 och första inflyttning är beräknad till 2016. Projektet bestod i upphandlingsskedet av 1500 betongpålar (etapp ett) men har utökats med 200 krönmeter bakåtförankrad spont längst en huvudväg som ligger utmed det nya kvarteret. Antalet betongpålar kommer att öka avsevärt och efter att ha pålat för två av fem hus i etapp ett har vi installerat 1300 betongpålar. Projektet har sedan start präglats av on-going construction med ständigt uppdaterade pålplaner och ändringar. Det har varit en utmaning att planera pålningen och säkerställa en optimal produktion. Det goda samarbetet med vår beställare har varit avgörande för projektresultatet.