Ledningsrenovering – Uppsala Vatten & Avfall AB

Projektnamn: Kungsängsledningen
Beställare: Uppsala Vatten & Avfall AB
Projekttyp: Termisk härdning med vattenpelare

I projekt förnyades 345 meter huvudavloppsledning i dimension 1000 mm.

Kungsängsledningen är en centralt belägen konsekvensledning, som var svårt svavelväteangripen med uppenbar risk för kollaps.

Uppsala Vatten & Avfall AB har ett ramavtal baserat  på funktion vilket möjliggjorde  ett optimalt val av installationsteknik och material.

För detta objekt projekterades en infodring med homogent foder och installation med vattenpelare vilket innebar att vi kunde undvika ett antal schakter och byggnation av provisoriska vägar för arbetsfordon i känslig parkmiljö.

Arbetet genomfördes på 36 timmar, kostnadseffektivt, säkert och med väsentlig miljöbesparing.

Läs mer om projektet i Uppsala nya tidning!