Ledningsrenovering – Sege trafikplats

Projektnamn: Sege trafikplats, Malmö
Beställare: VA-Syd
Projekttyp: Relining, brunnsrenovering

Avloppsledningarna under motorvägen vid Segekaruselllen var cirka 60 år gamla och fick ett nytt foder utan att marken och vägen behövde grävas upp och orsaka trafikstörningar under en lång tid. Under tiden pumpades spillvattnet från Arlöv genom en rörportal som stod över vägbanan.

Sammanlagt utfördes fem installationer om totalt 304 meter. Två installationer i dimensionen 800 millimeter och tre installationer i dimensionen 500 millimeter, varav tre installationer härdades med UV-ljus och två parallella dykarledningar installerades och härdades med ånga. Dessutom renoverades fyra brunnar med Aarsleffs fiberbetong.

Installationsmetoden valdes för att optimera utförandet utifrån rådande omständigheter.

Läs mer om projektet i Sydsvenskan!

 

Aarsleff Rörteknik schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder