Ledningsförnyelse Köpings kommun

Infodring utav en stentrumma Ø1370

Vi fick ett samtal om att trumman som leder ut allt dagvatten från Kolsva till recipient höll på att kollapsa. Ett par dagar senare var vi ute på ett platsbesök. Väl på plats insåg vi snabbt att Aarsleffs teknik som vränger in fodret med hjälp av vatten skulle passa väldigt bra. Det är en installationsmetod som möjliggör infodring av stora dimensioner, udda dimensioner och långa sträckor. Några veckor senare var vi tillbaka på plats och infodrade trumman som var i dimension Ø 1370 millimeter med välvd hjässa. Arbetet varade i tre dagar inklusive förbipumpning.

Projektnamn: Trumma Kolsva
Byggherre: Köpings kommun
Beställare: Köpings kommun
Projekttyp: Ledningsförnyelse med flexibelt foder
Byggtid: Tre dagar

Aarsleff Rörteknik schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder