Lednings- och brunnsrenovering i Tomelilla

Huvudledningar

I slutet av maj, då årstiderna skiftar från vår till sommar och Österlen är som allra vackrast, påbörjades ett stort renoveringsprojekt i Tomelilla kommun år 2016. Kommun konstaterade att trycket på det reningsverk som tog emot spillvatten från det lilla samhället Bondrum var betydligt högre än vad det borde ha varit, vilket berodde på att ledningarna var otäta och släppte in ovidkommande vatten. Aarsleffs åtagande innebar därför att med hjälp av flexibelt foder infodra ledningarna för att på så vis göra dem som nya. Projektet innebar en helhetslösning som inte flyttade problemet utan åtgärdade det. Totalt infodrades 1150 meter huvudledning i dimension 150-225 millimeter.

Projektnamn: Ledningsförnyelse i Bondrum
Byggherre: Tomelilla Kommun
Beställare: Tomelilla Kommun
Projekttyp: Ledningsförnyelse med flexibelt foder
Byggtid: 2016

Aarsleff schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder Tomelilla