Grundläggning – KV Timmermannen, Eslöv

Aarsleff grundlägger för nyproduktion av flerfamiljshus i Eslöv. Till pålningen har 291 betongpålar av typ 235, medellängd 10 meter använts.