Schaktfri ledningsförnyelse, Knäppingsborg, Norrköping

Ett nästan omöjligt uppdrag i anrik miljö.

Kvarteret Knäppingsborg är en unik miljö i hjärtat av Norrköping. I kvarteret förekommer välvårdad 1700-talsbebyggele och idag är stadsdelen en oas med butiker, restauranger, uteserveringar, gränder och torg. I det systematiska arbete som bedrivs med löpande förundersökningar upptäcktes brister i ledningarna under de gamla byggnaderna. Åtkomstmöjligheter saknades och problemlösningsfasen krävde kreativitet utöver det vanliga. Ett långvarigt samarbete med Norrköpings VA-ansvariga i kombination med de många teknikval som vi förfogar över visade sig vara nyckeln till framgång. Specialinstallation 117 millimeter, Ø 600 millimeter.

Projektnamn: Knäppingsborg, Norrköping
Byggherre: Norrköping Vatten och Avfall AB
Beställare: Norrköping Vatten och Avfall AB
Projekttyp: Ramavtal, Ledningsförnyelse med flexibelt foder
Byggtid: Ett dygn

Aarsleff Rörteknik schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder