Grundläggning – Allmänna vägen, Göteborg

Aarsleff utför grundläggningsentreprenad för nybyggnad av fastighet med lägenheter. Augerborrning (dragning av lerproppar) i alla pållägen.

Därefter har pålelement av 235 typ 6 & 270 Typ 8 använts.