31 oktober, 2017 -

Rörteknik

Räddade kollapsad avloppsledning nära dricksvattentäkt

Försommarens grönska ramar in Mälarens vatten. Strandlandskapet vid Stäket väster om Stockholm ser ut som ett vykort. Men här har idyllen tillfälligt störts av en havererad ledning som leder avloppet från Upplands-Bro kommuns 25 000 invånare fram till Käppalaverkets avloppstunnel.

När Käppalaverket tog över samlingsledningen från Upplands-Bro kommun 2014 upptäcktes att betongledningen var i mycket dåligt skick och behövde åtgärdas. Under upphandlingen kollapsade en sträcka på sju meter och situationen blev akut. Svavelvätet i avloppsvattnet hade försvagat betongledningen, betongens bindemedel hade frätts bort och armeringsjärnen stack fram. Läget var extra känsligt eftersom området är en skyddszon för dricksvatten och ligger nära ett av Mälarens dricksvattenintag.

Magnus Ohlsson från Käppala reningsverk berättar:
– Vi hade svårt att bestämma oss för hur vi skulle gå tillväga, ledningen låg tio meter från sjön och delar av den befann sig på privat mark. Vi diskuterade olika metoder men insåg snart att infodring var enda alternativet. Sweco fick uppdraget som projektledare och anlitade Sveab som i sin tur anlitade Aarsleff, det enda företag som var beredda att utföra den här typen av uppdrag.
– Det var tidspress och en känslig miljö, så det var en allvarlig situation, berättar Fredrik Almgren, platschef på Sveab. Och så var det lite otur eftersom Kristi Himmelsfärd råkade infinna sig precis under tiden. Först ordnade vi överpumpning förbi den aktuella sträckan. Det var stora mängder spillvatten som transporterades i ledningen och förbiledningen hade en kapacitet på 400 liter/sek.  Aarsleffs lösning var att förnya ledningen med sina egentillverkade flexibla foder. Dimensionen på avsnitten är Ø900 och Ø1000.
En sträcka på totalt 220 meter förnyades i sex avsnitt, ett om dagen. Montaget av den nya självbärande ledningen utfördes med hjälp av tryckluft och ånga. – Vi förstod snart att det bara är Aarsleff Rörteknik som kan utföra infodringar i den här storleken. Aarsleff är också bra på att finna lösningar i svåra situationer. Med kort varsel satte de igång och på utsatt tid avslutade de förnyelsen. Allt har fungerat mycket bra och det känns skönt att veta att vi nu har en fräsch och fin ledning för lång tid framöver, säger Magnus Ohlsson.

Swecos projektledare Åke Söderdal är också mycket nöjd med resultatet:
– Det blev ett väldigt lyckat resultat. Att förnya en Ø1000-ledning på sammanlagt 220 meter, och på så kort tid, är det ingen annan som klarar av. Nu har vi en säker ledning. På rörmaterialets glatta insida biter inga svavelväten och den förnyade ledningen är säkrad för lång tid framåt. Aarsleff genomförde sin del av uppdraget på drygt en vecka.