Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Aarsleff arbetar ständigt med insatser för att höja kvaliteten i vårt arbete, minska vår negativa miljöpåverkan och förbättra vår arbetsmiljö. För oss är det viktigt att förbättringsarbetet genomsyrar hela verksamheten, på så sätt skapar vi en kultur av ständiga förbättringar och vi får engagerade medarbetare. Våra medarbetare tar på ett professionellt sätt ansvar för vårt resultat som företag och för kvaliteten i vår leverans.

Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Vi arbetar tillsammans för att hitta förbättringsmöjligheter i vår arbetsmiljö.

Vi är medvetna om att vi påverkar vår omvärld och arbetar ständigt med att minska vår påverkan på miljön. Vi är certifierade mot miljöstandarden SS-EN ISO 14001 vilket innebär att vi systematiskt arbetar med ständiga förbättringar som en central del i vår verksamhet.

Vi håller en hög och jämn kvalitet på våra produkter och tjänster. Vi arbetar metodiskt med att minska kvalitetsbristkostnader för att få nöjda kunder och intressenter.

Vi fokuserar nu på minska vår energiförbrukning, öka vår processkunskap samt utveckla vår säkerhetskultur.