Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi på Aarsleff arbetar med att höja kvaliteten i vårt arbete, minska vår negativa miljöpåverkan och förbättra vår arbetsmiljö. För oss är det viktigt att förbättringsarbetet genomsyrar hela verksamheten, på så sätt skapar vi en kultur av ständiga förbättringar och vi får engagerade medarbetare.

Kvaliteten i första hand
Alla på Aarsleff är med och bidrar till en aktiv förbättringskultur. Vi är professionella och kundnöjdhet är högt prioriterat. För oss är det viktigt att uppfylla de förväntningar som våra kunder och kollegor har på oss. Vi planerar och följer upp vårt arbete, från krav till utförande för att ständigt uppnå förbättringar.

Miljöhänsyn i allt vi gör
Tillsammans tar vi ansvar för miljön på både kort och lång sikt. Vi arbetar för att minska vår dieselförbrukning, omvandla vår energianvändning till mer klimatvänliga energityper och bidra till ökad kunskap om klimatvänliga arbetssätt. Att rätta sig efter lagar, regler och ingångna avtal är givetvis fundamentala byggstenar i vårt arbete. Vi visar miljöhänsyn från planering och metodval till utvärdering och rapportering.

Trivsel och livslång utveckling i fokus
Vi på Aarsleff strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som sätter arbetsmiljö, trivsel och livslång utveckling i fokus, och vi tar alla ett ansvar för den gemensamma arbetsmiljön. Tillsammans arbetar vi med att minska arbetsmiljöriskerna för att säkra en trygg arbetsplats. Vi planerar vårt arbete omsorgsfullt och genomför löpande insatser för att förbättra arbetsmiljön.

Visste du att?
100 meter förnyat rör med Aarsleffs flexibla foder istället för schakt besparar miljön koldioxidutsläpp motsvarande: fem bilresor tur och retur Stockholm-Göteborg. Läs mer om ett av våra klimatsmarta projekt här!

 

 

Aarsleff