Stadig tillväxt sedan 1947

Den 4 januari 1947 lämnade civilingenjören Per Aarsleff en säker tjänst inom den danska staten. Han lånade 10 000 danska kronor från sin fars livförsäkring, köpte en grävmaskin, hyrde två ytterligare och öppnade sedan ett brunkolsfält nära Fasterholt i centrala Jutland. Därmed hade affärsprojektet just tagit sin början.

Per Aarsleff tog små men metodiska steg och han beskrev sin affärsstrategi enligt följande:

Oavsett om det handlar om bränsle, avlopp eller hål i marken så har vi specialiserat oss på något som har varit tillräckligt svårt för att andra aktörer inte ska orka engagera sig, och som samtidigt inte har varit alltför känsligt för marknadssvängningar. Våra till en början komplicerade individuella projekt har med tiden utvecklats till specialistområden. Samtidigt har vi alltid strävat efter att hålla igång våra maskiner skräddarsydda för speciella ändamål.

Hans principer visade sig vara framgångsrika och har genom åren varit en källa till god tillväxt. Idag har de ursprungliga 14 arbetarna utökats till flera tusen anställda inom både moderbolaget, dotterbolag och intressebolag.

Per Aarsleff dog år 2006 vid en ålder av 87 år men var involverad i företaget till och med endast ett par år innan hans död.

Krisen påverkade oss knappt

Trots oljekrisen och den allmänna ekonomiska nedgången var 1970-talet en mycket hektisk period för Aarsleff. Pålningsavdelningen utvecklades och expanderade under decenniet dessförinnan, vilket möjliggjordes av den stora efterfrågan på området som i sin tur berodde på den snabbväxande betongbyggverksamheten. Under perioden upplevde Aarsleff att projekten blev av större tyngd och mer mångsidiga. Till exempel började Aarsleff med pålgrundläggning för storskaliga projekt. Tidigare hade arbetet bestått av installation av några hundra löpmeter pålar. Nu omfattade arbetet installation av 5 000-10 000 löpmeter pålar. Med tiden blev Aarsleff internationellt uppmärksammat som ett ledande pålgrundläggningsföretag och etablerade en filial i Tyskland. I slutet av sjuttiotalet hade byggandet av motorvägar fått en rejäl start i Danmark och eftersom Aarsleff var en av Danmarks mest erfarna entreprenörer inom vägbyggen tilldelades Aarsleff en stor del av projektet.

Den nya underjordiska rörelsen

1979 var året när Aarsleff använde sig av schaktfria CIPP-foder för första gången och därmed initierades det som med tiden har kommit att bli Aarsleffs kärnspecialistkompetens. Den första erfarenheten av CIPP-foder ägde rum runt jul år 1978. Med sitt sinne för att reagera konstruktivt inför externt påtvingade utmaningar inspirerades Aarsleff av en broschyr om ett nytt system som gick ut på att placera nya rör inuti de gamla. Den nuvarande pålteknologin höll under denna period på att grundas och en ny metod från Storbritannien testades. Metoden gick ut på att förnya rören inifrån med en gigantisk ”strumpa”. Det första projektet bestod av en renovering av ett 90 meter långt avloppsrör i Holsterbo och det projektet utfördes till en fjärdedel av vad det skulle ha kostat att byta ut röret genom konventionell utgrävning.

Flexibilitet i rätt tid

Oljekrisen i mitten av sjuttiotalet innebar att de danska kraftverken var tvungna att byta från olja till kol. Detta innebar i sin tur att hamnarna i närheten av kraftverken var tvungna att expandera och i mitten av åttiotalet involverades Aarsleff i ett betydande hamnprojekt i Köpenhamn, Fredericia och Aalborg. Samtidigt fanns det ett behov av nya initiativ och koncentration på att skapa nya marknader. Den första strategiplanen i företagets historia riktade fokus mot elektrifiering av järnvägar, etablering av naturgas och spillvattenledningar samt schaktfri rörförnyelse. Inom alla dessa områden var ny eller förfinad teknik avgörande för Aarsleffs konkurrenskrafter.

Börsen

Ett stort språng i bolagets historia inträffade när Per Aarsleff A/S blev noterat på börsen år 1984. Palle Svejstrup (anställd 1965, general manager 1988-1999) berättar om sin upplevelse av det hela:

– När jag kom till företaget var Per Aarsleff sin egen garant. Han riskerade personlig konkurs vilken sekund som helst varje gång vi lanserade storskaliga projekt. Eftersom ett entreprenadföretag är riskabelt började vi frigöra honom från att vara sin egen garant.

Inträdet på börsen var en stor framgång. Idag återspeglas detta i priset på aktierna, ett tecken på att investerarna litar på företaget.

Prefabricerade betongpålar

En period av nedgång i byggbranschen betyder inte att maskineriet står still hos Aarsleff. Det betyder att arbetare, maskiner och utvecklingsarbetet är i full gång. Under 1980- och 1990-talen skaffade Aarsleff sig expertis inom elektrifiering av järnvägar genom pålningsgrundläggning av det danska järnvägsnätet. De specialframtagna sponterriggarna hittade sedan sin väg till både Spanien, Tyskland och Polen. Aarsleffs expertis inom pålning och grundarbeten efterfrågades utomlands och Aarsleff lyckades ta fram förtillverkade betongpålar som gjorde processen snabbare och billigare. Större delen av pålproduktionen ägde rum i Danmark vid Centrum Pæle A/S i Vejle. Efter många år av nära samarbete blev företaget en del av Aarsleff-gruppen år 1990. Förutom pålfabriken i Vejle har Aarsleff-gruppen även pålfabriker i Storbritannien, Polen och Sverige. Aarsleff-gruppen är den största pålproducenten i Europa.

1947

1970s

1979

1980s

1984

1990s