20 juni, 2017 -

Rörteknik

Ny teknik för brunnsrenovering

Med ny teknik har Aarsleff renoverat tre spillvattenbrunnar längs Grisslingerakan, länsväg 222, på Värmdö öster om Stockholm.

Här vid Ålstäket, alldeles vid den s.k. Ryss-stenen, stoppade svenskt infanteri en rysk flottstyrka år 1719 från att invadera Stockholm. Den här dagen skulle vår tids teknik nå framgångar. Brunnarna befinner sig på båda sidor om stenen.

Tidigt tisdag morgon är TMA-bilen på plats.
Brunnar och ledningar hade tidigare inspekteras med tv-teknik. Tre avloppsbrunnar spolas nu rena. Man ser tydligt hur betongen har lakats ur av svavelväte, styrkan har gått förlorad. Åtgärden är nödvändig.

Samma förmiddag etablerar Aarsleff på platsen och påbörjar infodring med ett flexibelt foder i den första brunnen. Fodret transporteras i en särskild behållare fylld med is. Mått tas på brunnen och det i förväg preparerade glasfiberfodret skärs till. Fodret lyfts ned i brunnen och justeras så det passar in mot brunnens asymmetriska, koniska form. En rigg med UV-ljus placeras i en specialbyggd hållare och locket skruvas på. Så pressas fodret med tryckluft ut mot brunnens väggar varefter materialet härdas med UV-ljuset. En djupare brunn härdar på cirka en timme, en mindre tar 30–40 minuter.


När den nya brunnsväggen hårdnat, sågas fodret av där vallningen börjar, öppnas för inkommande serviser samt kapas i höjd med brunnslocket.

Nu är steg ett, den övre stigardelen inklusive den koniska delen, färdig. Det glasfiberarmerade fodret bildar nu en tät vägg med maximal styrka. Materialet har hög resistens både mot nötning, hårt vattentryck och olika former av fysisk åverkan. Väggen har hög resistens mot svavelväteangrepp och ger heller inte någon möjlighet för rötter att tränga in.

Steg två innebär att bottendelen, vaggan, muras med ett särskilt aktiverat fiberbetongbruk. Ett rent hantverk som bygger upp vaggan på nytt. Inkommande serviser tätas omsorgsfullt med fiberbruket. Anslutningen mot det nya fodrets nederkant tätas och materialet härdar till en motståndskraftig bottenvagga med ett snabbt flöde utan hinder, trösklar och med en yta som eliminerar slamavlagringar.

Det har nu gått fyra timmar sedan infodringen påbörjades. Vaggan behöver härda några timmar innan vattnet släpps på.

Tisdag eftermiddag. Klockan 14.00. Nu påbörjas infodringen av brunn nr två.

Onsdag strax efter lunch. Den tredje brunnen är nu färdigställd och etableringen bryts.
Arbetslaget packar ihop och ger sig i väg till nästa projekt. TMA-bilen lämnar platsen.

De tre brunnarnas funktion är nu återställd, med förbättrad styrka, täthet och resistens och med förnyad hydraulisk funktion. Brunnarna kommer att stå stabila och bekymmersfria under lång tid framöver.