20 juni, 2017 -

Rörteknik

Några ord från vår VD

Nya möjligheter
Vi har kommit på plats och vi har bott in oss. Geografiskt har vi rört oss västerut till Brunna i Kungsängen. Flytten som var väl förberedd gick perfekt och med allas goda vilja har vi nu en ny bas för vår verksamhet.

Ytorna utomhus är värdefulla och vi är samlade på ett ställe.
Vårt fina samarbete med både Grundläggning och Anläggning utvecklas stadigt och vi tar viktiga steg mot ett samordnat Aarsleff i Sverige. Vår gemensamma närvaro i Brunna ger oss en bättre förståelse för koncernens verksamhet och ett effektivt utbyte av erfarenheter. Vi i Aarsleff har mycket gemensamt över verksamhetsområdena och vi har nyligen genomfört vår första ”Aarsleff dag” i Sverige. Läs gärna mer om ”Aarsleff dagen ” exklusivt i en egen artikel i nyhetsbrevet.

Från årsskiftet har vi rört oss över hela landet, från Norrbotten till Skåne.
Det inspirerar oss att vara rikstäckande och vi uppmuntras av våra kunder att fortsätta på inslagen bana. Vår teknikportfölj ger oss fantastiska förutsättningar att skräddarsy specifika lösningar för varje projekt. I många av våra projekt används flera tekniker parallellt och jag välkomnar dig som kund att besöka våra arbetsplatser. Om du vill bekanta dig med vår teknik så finns det ingenting som slår ett platsbesök i verkligheten. Vi har fantastisk personal som driver entreprenader över hela riket och de svarar gärna på dina frågor om du besöker oss i fält.

 Vår fastighetsverksamhet förnyar ledningar i och kring byggnader. Vi går i fronten och har redan under våren hunnit genomföra en teknikdag hemma hos oss i Brunna. Stationsvis fick våra besökare bekanta sig med vårt sätt att arbeta. Vår målsättning var att visa stora fastighetsägare hur vi förnyar rör i fastighet med vår teknik, det finns en tanke på att göra samma sak för ledningsägare med markförlagda ledningar.
Vi vill arbeta tillsammans med våra kunder, vi vet att vi har mycket att lära men vi har även en hel del att ge från de erfarenheter vi har samlat på oss under åren. I slutet av maj månad deltog vi i VA-Utvecklings användarträff i Umeå som utställare och föredragshållare på temat ”flexibla foder med fokus på funktion” en uppföljare till del av innehållet i vår landsomfattande turné med rubriken ”Teknikdagarna 2016”. Allt i syfte att informera VA-bankens användare om hur vi kan medverka i och kring åtgärdsplaner.

Vi deltog även vid SSTTs årskonferens och Svenskt Vattens vattenstämma tidigare i år. Bägge arrangemangen hölls i Karlstad och personligen tycker jag att Vattenstämman hade ett innehåll av mycket hög klass. Vidden av vattenfrågorna är stor och bredden i programmet visade omfattningen. Vi kommer att behöva en allt högre grad av samverkan för att framtidssäkra våra vatten och avloppsverksamheter. Ledningsägare över landet har stora skillnader i resurser och tonen vid vatten stämman var tillmötesgående och inbjudande. Jag anser fortfarande att mandatet att ställa krav är för diffust och ser fram emot att vi nationellt definierar mer tydliga och effektiva roller.
Utöver detta engagerar vi oss i branscharbete och innovationsprojekt. I nästa nyhetsbrev kommer jag att ge en inblick i innovationsprojekt där vi medverkar. Innan dess hoppas jag att vi alla får en underbar sommar och ett antal lediga dagar.

Önskar er alla en riktigt skön sommar!

Stefan Indahl, VD Aarsleff Rörteknik AB