15 maj, 2019 -

Rörteknik

Miljöfördelar med schaktfri ledningsförnyelse

Det finns många miljöfördelar med schaktfri ledningsförnyelse. Metoden gör det möjligt att på ett effektivt sätt förnya ledningar utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp, vilket håller nere energikonsumtionen och koldioxidutsläppen.

Miljöfrågan är alltid en viktig aspekt att ta hänsyn till, så även vid ledningsförnyelsearbeten. Schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder är en effektiv metod som gör det möjligt att slutföra ledningsförnyelseprojekt bara på några dagar, jämfört med traditionella schaktarbeten. Det innebär flera fördelar för miljön, här listar vi ett par av dem.

Några miljöfördelar med flexibla foder:

  • Håller nere skador på infrastrukturen
  • Håller nere störningar för omgivningen
  • Håller nere energikonsumtionen
  • Håller nere koldioxidutsläppen
  • Håller nere åtgången av drivmedel
  • Håller länge och ha en beräknad livslängd på cirka 100 år

 

Läs mer om ledningsförnyelse i vår guide “att tänka på vid ledningsförnyelse”, där du kan ta del av 7 konkreta insikter, tips och råd.


Vill du veta mer? Kontakta oss!