18 december, 2017 -

Rörteknik

Ledningsförnyelse Domsjö Fabriker

Renovering av ledningar i samband med markras.

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker, strax utanför Örnsköldsvik, producerar
cellulosa, bioetanol och lignin för export över hela världen.
Sedan 2011 ingår fabriken i världsomspännande Aditya Birla.

Den 31 juli 2017 inträffade ett markras inom fabriksområdet. Orsaken var ett
haveri på de avloppsledningar som finns nergrävda i marken. När ledningarna
havererade underminerades ett markområde på cirka åtta gånger åtta meter.

Aarsleff Rörteknik kontaktades och tillsammans med anläggningens experter
projekterades en ledningsförnyelse under ordinarie driftstopp.
Tillgänglig tid för utförandet sattes till fyra dygn. Uppdragets omfattning var två
installationer Ø 1200 mm och en Ø 200 mm.
Ett driftstopp vid en anläggning av Domsjös karaktär kräver en åtgärdsplanering
på detaljnivå. Under dagarna genomfördes ett stort antal underhållsinsatser
utöver ledningsrenoveringen och framgången återfinns i samordningen av
aktiviteter.

Vi är stolta över att kunna få vara en del av underhållsinsatserna och det
förtroende som skapats i samband med uppdraget.