8 april, 2019 -

Okategoriserad

Ledningsförnyelse med Bluelight LED-system – räddningen för Nordeuropas största sjukhus

Nyligen gav Aarhus universitetssjukhus Aarsleff i uppdrag att förnya delar av sjukhusets ledningsnät som var i behov av renovering. Ett uppdrag som krävde en hel del nytänkande. Sjukhuset är ett av de största i Nordeuropa med en area på hela 1,2 miljoner kvadratmeter – motsvarande storleken på en mindre stad. Idag är sjukhusets ledningar som nya igen.

Ett sällsynt projekt med höga funktionskrav och förutbestämd tidsram
Sammanlagt har Aarhus universitetssjukhus över 9 000 anställda och hanterar fler än 100 000 intagningar och 600 000 behandlingar per år. Att förnya ledningarna på sjukhuset var ett stort projekt med höga funktionskrav. Dels behövde sjukhusverksamheten kunna hållas öppen dygnet runt med bibehållen kvalitet och dels var det extra viktigt att renoveringsarbetet slutfördes inom den överenskomna tidsramen. På grund av de strikta hygienkraven fick delar av sjukhuset nämligen flyttas tillfälligt under arbetets gång.

Lösningen – ledningsförnyelse med Aarsleffs Bluelight LED-system
Med hjälp av Aarsleffs egenutvecklade Bluelight LED-system kunde arbetet genomföras på ett så tidseffektivt sätt som möjligt och idag är sjukhusets ledningar som nya igen. Bluelight LED-systemet är en helt ny typ av teknik som effektiviserar installation och härdning av flexibla foder. Tekniken har redan använts vid mer än 50.000 installationer runt om i världen och är den enda beprövade LED-teknologiplattformen på marknaden för flexibla foder.

Installationstider under tio minuter i sjukhusets trånga källarutrymme
Bluelight LED-utrustningens behändiga storlek gjorde det möjligt att specialutveckla små elbilar i syfte att snabbt och smidigt kunna transportera utrustningen mellan de olika installationerna i sjukhusets trånga källarutrymme. Bluelight LED-system är en mycket tidseffektiv metod och med hjälp av de små elbilarna kunde flera installationer genomföras parallellt med installationstider på under tio minuter per installation.