GAP-segment

Vissa miljöer gör att ledningssystemen blir extra komplexa och svårtillgängliga. Ibland är också skadorna på rören av en sådan art att man måste skapa kreativa och annorlunda lösningar på platsen för att kunna renovera.

Det här ställer högre krav på oss som entreprenör för att hitta unika och effektiva tekniska lösningar som inte skapar onödiga störningar på miljön, men som samtidigt är precis lika hållbara och säkra som när vi förnyar med våra andra beprövade och klimatsmarta metoder.

Aarsleffs GAP-metod är långsiktigt hållbar

I sådana miljöer, ute på fältet, använder Aarsleff särskilt utformade och egentillverkade material, GAP-segment, tillsammans med sin långa erfarenhet och beprövade teknik för att skapa tillförlitliga och effektiva lösningar. GAP-metoden innebär betydande kostnadsbesparingar och nyttoeffekter för ledningsägaren, och en långsiktig hållbarhet precis som i alla övriga system vi installerar.

GAP-segment är förgjutna glasfiberarmerade plaströr som skjuts in i den befintliga ledningen. När de är på plats tätas mellanrummet mellan nytt och gammalt rör med fyllningsmaterial. Under den här processen pumpas vatten eller avlopp tillfälligt förbi den del som renoveras.

Schaktfri teknik ger mindre störningar

Tekniken med GAP-segment innebär precis som i Aarsleffs övriga schaktfria förnyelsearbeten mycket små ingrepp i miljön och minimala störningar på omgivningen.

Aarsleff har bred kompetens kring schaktfri ledningsförnyelse i alla typer av miljöer och underlag och hur man effektivast och med minimal störning på omgivningen utnyttjar teknik och innovativa material för nya och gama ledningsnät.

Relaterade videos