Flexibla foder

För de flesta samhällen och städer ter det sig som något av en mardröm om vatten- och avloppsledningar springer läck eller behöver bytas. Först och främst handlar det om hot och risker när infrastrukturen skadas och att människors säkerhet och hälsa äventyras.

Man föreställer sig även katastrofala följder mot miljön när gatorna behöver grävas upp för att blottlägga rören, hot mot såväl kulturhistoriska minnesmärken som affärsmässiga verksamheter, enorma störningar i trafiken och upprörda medborgare.

Aarsleff förnyar och skyddar i utsatta miljöer

Men så behöver det inte bli, tack vare effektiva och klimatsmarta metoder som kallas No-Dig, eller schaktfritt på svenska. Även när ledningssystemen ligger under de mest utsatta miljöer i en stad kan man nu både skydda miljön och förnya infrastrukturen utan att det blir stora störningar.

Aarsleff har utvecklat en egen innovativ och schaktfri teknik med flexibla foder som förs in i befintliga och skadade ledningar utan att man behöver gräva upp hela marken. Systemet blir som nytt utan att infrastrukturen behöver bytas ut. Det betyder att mycket komplexa renoveringsarbeten på rörsystem kan genomföras i de svåraste av samhällsmiljöer med minimala störningar på omgivningen.

Små ingrepp ger stora nyttoeffekter

Nyttoeffekterna för alla parter och de ekonomiska besparingarna för myndigheter, kommuner och företag är enorma, inte minst tack vare att så små ingrepp behöver göras. Tillsammans med ledningsägaren kan vi dessutom göra en effektiv och säker långtidsplanering för renoveringsbehoven av både privata och offentliga ledningssystem. Det sänker kostnaderna, ökar säkerheten och minskar påfrestningarna på samhälle och verksamheter ytterligare.

Fokus på minskad miljöpåverkan

I alla delar av Aarsleffs projekt fokuserar vi också på att minska vår miljöpåverkan, energikonsumtion och utsläpp av koldioxid. Vi utvecklar våra egna produkter och processer, använder modern utrustning och planerar projekt så att de förbrukar minsta möjliga energi. Det gör att vi kan skapa miljövinster, hållbara resultat och minimal påverkan på miljön.
Teknologin och materialen, flexibla foder, för att förnya ledningar har utvecklats vid Aarsleffs egna laboratorier och testats för att hålla i 100 år. Vi har över 35 års gedigen kompetens och erfarenhet av komplicerade och klimatsmarta renoveringsprojekt av ledningssystem över hela världen.

 

Läs guiden: Att tänka på vid ledningsförnylese – konkreta insikter, tips och råd

 

Branschföreningar

Aarsleff Rörteknik är medlemmar i flera branschföreningar såsom SSTT, STVF, BOS, BRiF och Vattenindustrin.

Relaterade videos

Läs mer

Aarsleff schaktfri ledningsförnyelse flexibla foder