Relining av avloppsstammar

Rör och ledningar för vatten och avlopp i bostadshus blir äldre, skörare och håller inte i evighet. Ett läckage på avloppsstammarna i flerfamiljshus kan givetvis få kännbara följder för alla som bor i huset, hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare. De flesta fastighetsägare och hyresgäster i flerfamiljshus våndas ändå inför tanken att renovera sina stammar eftersom det ofta förknippas med byte av rören, en besvärlig situation för de boende och höga kostnader för ägarna.

Men dagens teknik gör det betydligt enklare, smidigare och billigare att renovera avloppstammarna. När Aarsleff utför arbetet behöver de boende inte störas mer än minimalt under några få dagar. De kan bo kvar i lägenheten som vanligt medan reparatörerna gör renoveringen professionellt och med största hänsyn till lägenhetens innehavare.

Lösningen kallas relining och innebär att man inte behöver byta rören eller riva upp badrummets ledningar. Istället skjuter vi in flexibla foder i det gamla röret, ett material av högsta kvalitet som är egenutvecklat av Aarsleff och testat för att hålla felfritt i minst 50 år. Metoden har många fördelar. Förutom att den sparar mycket tid och kostnader kan den installeras i alla typer av ledningar. Röret är självbärande och behöver därför inget stöd av det gamla. Hålen eller sprickorna i det gamla röret spelar ingen roll längre.

Vår arbetsmetod innebär också att vi garanterar att alla i huset är fullt informerade, bland annat genom vår Metodhandbok. Där finns hela projektet beskrivet med reliningens olika förutsättningar och faser, från projektstart och boendeinformation till ritningsunderlag, och hur vi sedan genomför arbetet från första TV-undersökning till genomförandet.

Aarsleff har gedigen kompetens och över 35 års erfarenhet av effektiva renoveringsprojekt med relining och flexibla foder.

Läs mer i vår guide – ”Att tänka på när fastighetens avloppsrör behöver renoveras

Relaterade videos