Relining fastighet

Relining är ett samlingsbegrepp för invändig renovering av avlopps- och dagvattenrör. Istället för att byta ut de gamla rören helt och hållet kan man med hjälp av olika metoder installera ett foder i det gamla röret som gör att fodret bildar ett nytt rör i det befintliga. Aarsleffs egenutvecklade flexibla foder installeras med hjälp av tryckluft och bildar ett slitstarkt, självbärande rör, vilket gör det möjligt att på ett effektivt sätt förnya rören utan att hela golv eller väggar behöver rivas.

Effektiv metod
Många fastighetsägare och hyresgäster i flerfamiljshus våndas inför tanken på att renovera sina avlopps- och dagvattenrör, eftersom det ofta förknippas med besvärliga situationer för de boende och höga kostnader. Men att förnya rörnätet i fastigheten behöver inte vara en omständlig process, ofta kan problemet åtgärdas med minimal påverkan för de boende. Många tror att man måste riva upp hela källargolvet, vilket inte stämmer. Med hjälp av relining är det möjligt att förnya rören på bara några dagar utan att hela golv måste rivas upp och utan att någon behöver kliva över tröskeln hos de boende.

Kvalitet och trygghet
Flexibla foder bildar ett nytt rör i det gamla och materialet är lika starkt som ett nytt plaströr. Det nya röret är självbärande och behöver därför inget stöd av det gamla, som kan ha både hål och sprickor utan att det påverkar det nya rörets funktionalitet. Studier visar att rör som har förnyats med flexibla foder har en förväntad livslängd på minst femtio år, förutsatt att installationen är fackmannamässigt utförd. Se därför till att välja en metod och en entreprenör som har rätt erfarenhet och kompetens av att arbeta med relining – och som finns kvar under hela garantitiden.

Miljöfördelar
Att renovera fastighetens rörnät med flexibla foder påverkar inte de boendes situation lika mycket som traditionella metoder gör eftersom små ingrepp kan lösa stora problem. De tidseffektiva insatserna och vårt flexibla foder som delvis består av återvunnet material är faktorer som bidrar till stora fördelar ur en miljösynpunkt. Dessutom är den långa livslängden på de nya rören också en fördel ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

LÄS MER I VÅR GUIDE – ”ATT TÄNKA PÅ NÄR FASTIGHETENS AVLOPPSRÖR BEHÖVER RENOVERAS”