VA-system

Vatten- och avloppssystem tillhör samhällets viktigaste infrastruktur. Om läckage uppstår på ledningarna utsätts omgivningen för allvarliga miljö- och säkerhetsrisker.

Grundvatten och områden där vattnet samlas upp kan förorenas av avloppsvatten som läcker ut. Men även vårt renade dricksvatten som läcker ut kostar samhället årligen stora belopp. Givetvis medför sådana läckage stora svårigheter för de boende och omgivningen när man tvingas stänga av vattentillförseln.

Klimatsmart VA-miljö med långsiktig underhållsplan

För att undvika problem och upprätthålla en klimatanpassad VA-miljö är långsiktig planering, underhåll och renovering av yttersta vikt. Det har varit Aarsleffs specialitet i mer än 30 år av att förbättra och förnya infrastruktur.

Vi är experter på schaktfri förnyelse av ledningsnät. Ett av våra viktiga arbetsområden är att erbjuda förebyggande långtidsplanering av underhållet, vilket inleds med en TV-inspektion och noggrann mätning av alla ledningar, rör och anslutningar. Tillsammans med kompletterande förundersökningar, analyserar och bedömer vi sedan behov, tidplan och budget för renoveringen. Vilka lösningar, tekniker, material och förnyelsemetoder blir de mest effektiva? Därefter använder vi den senaste schaktfria tekniken och de hållbaraste materialen för att utföra en effektiv förnyelse, renovering eller byte av ledningar.

Schaktfri förnyelse ger bättre ekonomi

Effektivitet, ekonomi och klimathänsyn är några av de värderingar vi utgår från. Oftast, där ledningarna inte är så dåliga att de måste bytas helt, använder vi schaktfria No-Dig-metoder och egentillverkade material för att lösa problemen. Det betyder att vi slipper gräva och störa omgivningen för boende, näringsliv och trafikanter i onödan. Dessutom ger schaktfri förnyelse en betydligt bättre ekonomi för ledningsägaren.

Aarsleff har bred kompetens kring schaktfri ledningsförnyelse i alla typer av miljöer och underlag och hur man effektivast och med minimal störning på omgivningen utnyttjar teknik och innovativa material för nya och gama ledningsnät.

Läs mer

Aarsleff schaktfri ledningsförnyelse med flexibla foder VA-system