Spårarbete

Aarsleff har i koncernen specialister på byggnation och underhåll av spår- och järnväg. Det finns en stor erfarenhet av spårsvetsning, spårbyggnad, växelbyggnad, växelrevision, spårvägsväxlar, spårslipning och spårbesiktning.

Vi utför även besiktningar, växelrevision och spårunderhåll. Vid besiktningen kontrollerar vi om spåranläggningen är trafiksäker och bedömer om det finns slitage på anläggningen som kan utvecklas till fel som kan påverka säkerheten. Växelrevision och besiktning minimerar skador och slitage på spåren. Besiktningen utförs enligt Trafikverkets föreskrift BVF 807 och där med uppfyller myndigheternas krav.

Entreprenader inom detta kompetensområde utförs i Sverige av Anker AB. Läs mer på deras hemsida www.ankerab.se