Hamn- och marina kontruktioner

– Specialistkunnande till sjöss

Aarsleff har specialiserat sig på hamnar och marina konstruktioner. Under mer än 40 års tid har vi utvecklat den specialistkompetens som krävs för marin byggnation. Det gör oss till en stark samarbetspartner med en egen flotta av flytande enheter, inklusive stora jack-up pråmar.

Brett utbud

Våra hamn- och marina byggprojekt inkluderar bland annat:
– hamnar och färjelägen
– kustskydd med tätningar av vallar, dammar och utlopp
– dykdalber, arbetsbryggor och havsbaserade vindkraftsfundament.

Internationell erfarenhet

I vår organisation finns stor erfarenhet från marina arbeten i Sverige, Danmark, Polen, Storbritannien och Tyskland.