Stödkonstruktioner

Infattningen vid djupa konstruktioner

Aarsleff har stor erfarenhet av permanenta och temporära stödkonstruktioner för anläggningsarbete. Stödkonstruktioner används ofta vid arbete under marknivå för att hantera jordstabilitet och omgivningspåverkan men också som permanent konstruktionselement vid kajer och liknande.

Vi erbjuder olika typer av stödkonstruktioner, såsom spontväggar i stål, slitsmurar, sekantpålar med mera. Installation sker genom slagning, vibrering, borrning eller pressning.

Stränga miljökrav för buller och vibrationer

Aarsleff är marknadsledande inom metoder som minskar buller och vibrationer och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla metoder och utrustning med hänsyn till detta. Vi har utrustning för installation av stödkonstruktioner utan buller och vibrationer, vilket är en stor fördel när arbetet utförs i stadsområden nära gamla, bevarandevärda byggnader, eller när våra kunder behöver utföra arbete i befintliga produktionsanläggningar där produktionen inte får störas av vibrationer.