Jord- och bergstag

Förankrade konstruktioner

Aarsleff utför alla typer av borrade jord- och bergstag. Vi använder stag för att förankra permanenta och temporära konstruktioner i lera, jord, grus, sand eller berg – utan att gräva i, gjuta eller skada underlaget.

Med jord- och bergstag kan vi:

  • förankra spontväggar, stödmurar, broar, master med mera
  • säkra konstruktioner mot uppdrift
  • stabilisera slänter.

Vi utför förankringar året om och i all typ av terräng, genom färdig asfalt eller gatsten.

Rådgivning

Aarsleff kan även ge råd kring olika typer av förankringsbehov. Vår rådgivning omfattar exempelvis:

  • val av förankringsmetod
  • användningsområde
  • krav för bärförmåga och stabilitet
  • krav på livslängd.