Borrade Pålar

När de geotekniska förutsättningarna ställer särskilda krav

Aarsleff utför borrade pålar som alternativ till slagna pålar där de geotekniska förutsättningarna ställer särskilda krav på installationen. Hinder i mark, lutande berg eller strikta regler för omgivningspåverkan är exempel på sådana situationer. Borrade pålar möjliggör också förankring i fasta jordlager eller berg i de fall pålarna utsätts för draglast från ovanliggande konstruktion.

Höga laster

Borrade pålar monteras vanligtvis som självbärande stålrörspålar men Aarsleff har även utrustning som möjliggör borrning för platsgjutna pålar, så kallade ”In Situ” pålar. En metod som vid rätt förutsättningar kan utföras i stora dimensioner med hög lastkapacitet.