Betongpålar

En beprövad och kostnadseffektiv grundläggningsmetod.

Aarsleff har stor erfarenhet av slagna pålar och är norra Europas ledande specialist inom tillverkning av och grundläggning med prefabricerade betongpålar. Vi designar, tillverkar, installerar och testar betongpålar för alla typer av bygg- och anläggningsverksamheter.

Med stor erfarenhet av installation med slagna pålar är vi en stark partner – även under svåra geotekniska förhållanden.

Höga krav på buller och vibrationer

Aarsleff arbetar aktivt med att förebygga buller och vibrationer. Metoder och utrustning som tar hänsyn till miljön är under kontinuerlig utveckling. Bland annat erbjuder vi slagning med effektiva bullerdämpande hammare.

Betongpålar i egna fabriker

Aarsleff arbetar målinriktat med att industrialisera och standardisera grundläggningsarbetet. Därför har vi egna fabriker i Danmark, Sverige, England, Polen och Tyskland där vi producerar armerade betongpålar. Vår automatiserade produktion säkerställer en genomgående hög kvalitet till lägsta möjliga pris.

Dagliga leveranser

Alla våra fabriker har lager för stora volymer. Därför kan vi normalt leverera prefabricerade armerade betongpålar från dag till dag, vilket innebär en stor flexibilitet och trygghet ur produktionssynpunkt.