14 april, 2021 -

Produktionschef Borrning

Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av 7000 medarbetare och har en omsättning på 18,5 miljarder kronor. I Sverige representeras Aarsleff gruppen av ledande specialister inom marina konstruktioner, schaktfri ledningsförnyelse, grundläggning och spårarbeten och har etablerade kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Umeå och Halmstad. Antalet anställda ökar och idag är vi ca 250 svenska medarbetare, Den gemensamma kulturen bygger på engagemang och professionalitet i alla delar av verksamheten. 

Vi söker dig som letar efter spännande utmaningar och vill ha ett fritt arbete med stort eget ansvar.

Till Ground Engineerings verksamhet söker vi nu:

Produktionschef Borrning

Huvudsakliga ansvarsområden

Som Produktionschef Borrning har du det yttersta ansvaret för teknikområdets arbetsmiljö, leverans och utveckling i vår projektverksamhet. Produktionschef Borrning har ett genuint brinnande intresse för att tillsammans med övriga funktioner i organisationen utveckla sitt tekniska ansvarsområde. I rollen ingår att tillsammans med projektledare planera framdrift i projekt för att nå optimal resursanvändning och skapa bästa värde för kund samt tillsammans med maskinchef sätta spelplanen för nästa generation av anpassad och optimerad maskinpark.

Arbetsuppgifter

Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär:

 • Leda, driva och fördela arbetet inom givet teknikområde.
 • Säkerställa att verksamheten har rätt maskiner, utrustning, arbetsmetodik och kompetens för att leverera kvalitet och kostnadseffektivitet i våra projekt.
 • Säkerställa tillgång till kompetens, utveckling & utbildning.
 • Ansvara för kvalitetssäkringen av projekts utförande.
 • Ansvara för hur verksamhetens resurser planläggs och disponeras utifrån de olika projektens behov vilket innebär tät dialog och samordning med många olika funktioner i bolaget.
 • Ansvara för att säkerställa rätt kapacitet och leveransförutsättningar tillsammans med kalkyl- och anbudsingenjörer.
 • Inneha personalansvaret för de resurser som är kopplade till respektive teknisk sektion.
 • Tekniskt behovsanpassat stöd till projektorganisationen.
 • Dialog med maskinchef och verkstadspersonal gällande drift, underhålla och investeringsbehov.
 • Använda maskinbudget som centralt styrinstrument.
 • Säkerställa att Aarsleff Ground Engineering AB tar del av internationellt erfarenhetsutbyte inom Per Aarsleff AS.
 • Säkerställa att tillbud och olyckor registreras och att eventuella åtgärder verkställs inom ansvarsområdet.
 • Kontinuerlig kostnadsreducering av våra kostnadsdrivare.

Din bakgrund

För att lyckas i rollen som Produktionschef Borrning önskar vi att du har ett par års erfarenhet från liknande tjänst inom byggbranschen. Som person är du självgående och initiativrik och har en god förståelse och kunskap inom ditt tekniska ansvarsområde. Vi söker dig som har förmågan att bygga upp och vårda långsiktiga relationer med såväl kunder, leverantörer som kollegor och underställd personal. Du trivs med att ta ett stort eget ansvar för att, på ett analytiskt och strukturerat arbetssätt, bidra till verksamhetsområdets fortsatta lönsamhet och utveckling.

Vi ser gärna att du har högskoleutbildning alt. utbildning från relevant yrkeshögskola.

Ansökan

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Är du intresserad och/eller har du frågor om tjänsten kontakta HR chef Johanna Sandberg telnr: (+46) 768-30 13 25 alt. johs@aarsleff.com. Det går även bra att skicka in din ansökan via vår hemsida. Välkommen med din ansökan!

Johanna Sandberg

Tel. 0768-30 13 25

johs@aarsleff.com

Ansök