3 juli, 2020 -

Marknadskoordinator/Marketing Coordinator

Aarsleff är en internationell bygg- och anläggningskoncern med huvudsäte i Danmark. Koncernen är organiserad i självständiga, konkurrenskraftiga avdelningar och dotterbolag som tillsammans består av närmare 7000 medarbetare och har en omsättning på ca 18 miljarder SEK. I Sverige representeras Aarsleffgruppen av ledande specialister inom marina konstruktioner, schaktfri ledningsförnyelse, grundläggning och spårarbeten och har etablerade kontor i Umeå, Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Halmstad. Antalet anställda ökar och idag är vi ca 250 svenska medarbetare. Den gemensamma kulturen bygger på engagemang och professionalitet i alla delar av verksamheten.

Aarsleff Ground Engineering AB i Sverige söker nu en engagerad och självgående

Marknadskoordinator/Marketing Coordinator

Detta är en spännande möjlighet att arbeta inom grundläggningssektorn i en roll där du får utveckla och leverera effektiva marknadsplaner i linje med organisationens och segmentets strategiska mål samt att lyfta företagets varumärke och våra produkter och tjänster.

Huvudansvar

Som Marknadskoordinator ansvarar du för de dagliga marknadsaktiviteterna för Aarsleff Ground Engineering AB och Centrum Pile AB i Sverige, samt Aarsleff Norge AS och Sør-norsk Boring AS i Norge.

Målet för Marknadskoordinatorn är att utveckla och genomföra planer och aktiviteter som leder till en bredare medvetenhet om våra företag, som i sin tur leder till ökade affärsmöjligheter för våra produkter och tjänster. Som Marknadskoordinator är du även uppdaterad på marknaden, trender samt andra aktörer för att säkerställa att marknadsåtgärderna leder till att uppnå företagsmålen på såväl kort- som lång sikt.

Vi söker:

En person som har mycket god förmåga att presentera och kommunicera såväl i tal som i skrift då detta utgör huvuddelen av arbetet. Då Aarsleff Ground Engineering återfinns i norra Europa och dess övergripande Marknadschef sitter i Storbritannien så behöver ovanstående kvalifikationer även gälla det engelska språket.

Arbetsuppgifter

 • Tillsammans med Aarsleff Ground Engineerings marknadsteam och dess Group Marketing Manager utveckla och implementera marknadsplaner för bolagen i linje med övergripande företagsmål.
 • Tillsammans med Group Marketing Manager ta fram SMART:a marknadsmål för Aarsleff Ground Engineering AB, och Centrum Pile AB i Sverige samt Aarsleff Norge AS och Sør-norsk Boring AS i Norge.
 • Stötta och utbilda de olika bolagen och deras organisationer för att höja deras marknadskunskaper.
 • Bygga och implementera en marknadsstrategi som attraherar en bred publik till våra bolag
 • Bygga och underhålla företagens sidor i sociala medier såsom Facebook, LinkedIn, och ytterligare kanaler som kan vara relevanta.
 • Tillsammans med HR Chef utveckla och underhålla företagens Employer branding strategi.
 • Implementera en intern kommunikationsstrategi för de olika bolagen så att anställda får relevant information i rätt tid.
 • Implementera, underhålla och förbättra sökmotorer (Search engine performance SEO) i linje med de Aarsleffs övergripande marknadsmål.
 • Mäta och optimera ev betalda analysverktyg ex. Google Analytics.
 • Uppdatera broschyrer och andra dokument såväl som databasers statistik, finansiell såväl som icke-finansiell information.
 • Vara organisationerna behjälplig avseende mässor, seminarier och andra tillställningar.
 • Säkerställa att marknadsaktiviteter som genomförs är i linje med koncernens övergripande strategier.
 • Delta vid Group Status Marketing Meeting en gång i månaden via Teams samt delta fysiskt en gång per år.
 • Koordinera information och innehåll för Aarsleff GE nyhetsbrev och One Company magazine.

Din bakgrund
Vi söker en person med högskoleutbildning inom Marknad och kommunikation. För att lyckas i denna roll behöver du även några års erfarenhet av digital marknadsföring, kommunikation samt content skapande. Stor vikt kommer att läggas på förmågan att kommunicera i skrift på såväl svenska som engelska.

Ansökan
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår HR manager Johanna Sandberg: (46) 768-30 13 25 alt. johs@aarsleff.com. Då vi arbetar med löpande urval och intervjuer ser vi fram emot din ansökan snarast.

Johanna Sandberg
HR-manager
+46 768-30 13 25
johs@aarsleff.com

Ansök