3 juli, 2018 -

Rörteknik

Här visar vi hur vår teknik fungerar – “live”

Rörteknik kan ibland uppfattas som ett komplicerat ämne och det är långt ifrån alla som faktiskt vet hur tekniken bakom ledningsrenoveringar egentligen fungerar. Därför bjöd vi på Aarsleff in till en teknikdag för att dela kunskap och insikter om ämnet. Intresset var stort och dagen bjöd på massor av matnyttig information.

slussen.biz kan man nu läsa en artikel om att vi på Aarsleff häromveckan bjöd in till en teknikdag för att berätta mer om de tekniska aspekterna av vårt arbete och för att visa hur vårt arbete med rörteknik fungerar – live. På plats befann sig representanter från ett tjugotal företag som fick möjlighet att lära sig mer och ställa sina frågor.

Bildkälla: www.slussen.biz

Allt från fastighetsbolag till byggbolag var på plats för att fördjupa sina kunskaper om relining. Besökarna fick vandra mellan olika stationer där de fick lära sig om allt från Cutter till grensättning och härdning med LED-ljus. I artikeln på slussen.biz berättar Jonas Eklund från oss på Aarsleff Rörteknik att marknaden för relining i fastigheter växer explosionsartat, och att vi därför vill vi ge möjligheten att ta del av kunskap om vår teknik och hur vi resonerar.

Frågorna var många och dagen visade på ett mycket stort intresse för relining och infodring med flexibla foder. Så snart som möjligt kommer vi därför att försöka ordna en liknande teknikdag igen.

  • Cutter – med hjälp av en kamera ”siktar” och borrar man inifrån ett relinat rör för att öppna upp för anslutande rör.
  • Grensättning – man förstärker i rörförgreningar och härdning av det nya röret med hjälp av ånga alternativt LED-ljus.
  • Härdningen med hjälp av LED-ljus – en betydligt snabbare metod än härdningen med hjälp av traditionell härdning med ånga.

Vill du veta mer om våra teknikdagar? Kontakta oss!

 

Läs mer: fakta och vetenskap om flexibla foder!