7 april, 2019 -

Rörteknik

Att tänka på vid ledningsförnyelse – konkreta insikter, tips och råd

Att renovera spill- och dagvattenledningar behöver inte vara en krävande process. Det finns en del viktiga faktorer att ta hänsyn till och många aspekter som förenklar arbetet. Ta del av guiden som ger dig sju tips och råd om ämnet.

Flexibla foder gör det möjligt att på ett effektivt sätt förnya ledningar utan att hela gator och trädgårdar behöver grävas upp.

I denna guide får du ta del av kunskap och sju insikter om:

  1. Flexibla foder – en effektiv metod
  2. Olika funktioner för bästa möjliga kvalitet
  3. Homogent och glasfiberarmerat flexibelt foder – skillnaden
  4. Att avgöra kvaliteten – utgå från Svenskt Vattens publikation P101
  5. Det ena leder till det andra – skaffa dig en helhetsbild
  6. Glöm inte miljöaspekterna
  7. Kontroll och slutdokumentation

Läs guiden: Att tänka på vid ledningsförnylese – konkreta insikter, tips och råd

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!