20 juni, 2017 -

Rörteknik

Aarsleffdagen 2017

Den 9 mars 2017 genomfördes den första Aarsleffdagen i Sverige.
Medarbetare från hela landet och dessutom några från Danmark tog sig till Brunna och dagen till ära fick vi en hel del snö på morgonen.

Stora delar av dagen skulle hållas utomhus och en extra insats krävdes. Vi är väl utrustade och med vår normala inställning, ”med gemensamma krafter fixar vi det”, så kunde snön flyttas och förberedelserna fortsätta.

Drygt 150 personer från Rörteknik, Grundläggning och Anläggning medverkade.
Anker, Aarsleff Rail och Centrumpåle var representerade såsom specialistbolag och samtliga välkomnades i den inledande sittningen inne i våra lagerlokaler.
En kort presentation beskrev historien och visade hur vi i Sverige tillhör en stark, europabaserad dansk koncern. Vi är många runt i Europa, över 6000 medarbetare, och den starkt industrialiserade verksamheten gör att vi redan, inom samtliga grenar, har stor vana att samarbeta med kollegor från andra länder.

En intern träff mellan människor som sällan eller aldrig träffats är en utmaning.
Vi kände att det var dags att informera om de olika grenarnas verksamhet och byggde informationen i huvudsak kring stationer där grupper kunde rotera.

Tio stycken stationer, inne i lokalerna och ute på gården bemannades av experter inom respektive teknikområde. Här visades Rörtekniks installationstekniker, inspektionsenheter och robotverktyg, Grundläggnings olika grundläggnings- och pålningsmaskiner, svets- och smide, Anläggnings projektdrift, Ankers specialistverksamhet, vår gemensamma KMA-verksamhet och sist men inte minst Centrums fabrikation av betongpålar i miniatyr.

Teknik är viktigt. Vi var många som för första gången fick ställa frågor till experterna i stationerna och kunskapen fanns samlad. Alla lärde sig garanterat något nytt om vår teknik under dagen och känslan av att allt detta rullar och går dagligen i Sverige gav en stolt känsla av att tillhöra något större.
En gemensam reflektion var att en bättre grundkurs än så här är svårt att få.

Människorna är ännu viktigare. Huvudmålet var förstås att vi i Aarsleff Sverige skulle träffas och lära känna varandra. Medarbetare i alla nivåer fick möjlighet att träffas och många nya kontakter skapades. Vår samlade verksamhet är spridd i arbeten över hela landet. Vi har de större kontoren och utrymmena i Brunna (Stockholm) och Gunnilse (Göteborg). Vi har dessutom kontor och stationeringar i Halmstad, Norrköping, Malmö och Centrum Påle har sin fabrik i Kollanda, Ale kommun.

Den kompakta dagen tillsammans gav mängder med nya möten kors och tvärs över arbetsområdena.
Gränserna mellan varandra suddades ut och vi fick möjligheten att känna ny gemenskap.

Spontana reaktioner strömmade in dagarna efter Aarsleffdagen och det är med stor glädje där många bekräftar att dagen, precis som för mig, gav möjlighet att upptäcka och uppdatera mig bland teknik och människor.

Dagen avslutades med att stafettpinnen överlämnades från oss i Brunna till våra vänner i Gunnilse.
Aarsleffdagen är här för att stanna och jag ser redan fram emot nästa tillfälle då vi får möjlighet att träffas.

Stefan Indahl, VD Rörteknik AB